Hej! Det som styr om du kan få ersättning från flera försäkringar är om det handlar om en schablonersättning vid själva händelsen (som t ex invaliditet efter en olycka) eller om försäkringen ersätter för en faktisk kostnad. Om det rörde sig om en ren kostnadsersättning kan du bara få ersättning från ett försäkringsbolag.