Hej! Ja, du har rätt i att sådana extraordinära händelser är undantagna i försäkringsvillkoren. Jag vill dock gärna tro att om förödelsen är stor i vårt land efter en sådan händelse så skulle någon typ av statligt stöd skjutas till för att en återuppbyggnad skulle bli möjlig.