Dessvärre kan ett båtskjul inte klassas som privatbostad utan som en privat tillgång och förluster i det inkomstslaget är dessvärre inte avdragsgilla. Precis som du inte får göra ett avdrag om du sålt din bil eller båt med förlust. Om det dock hade varit en bostad eller en fastighet så hade vinsten eller förlusten vid bostadsförsäljningen räknats samman med kapitalinkomster och kapitalutgifter i din deklaration. Då hade du kunnat lägga ihop dina kapitalinkomster med dina kapitalvinster (1 000 000) och dra bort dina kapitalutgifter och dina kapitalförluster (60 000). Då får du ett överskott på 940 000 på ditt kapital. Detta ska du betala 22% vinstskatt på dvs 940 000 x 0,22= 206 800 kr.