Du som har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 618 700 kronor, innan den statliga inkomstskatten tas ut. Efter denna brytpunkt behöver du betala statlig skatt med 20 procent. Skulle du däremot inte ha fyllt 65 vid årets ingång blir brytpunkten 554 900 kronor. Att personer som fyllt 65 vid årets ingång har högre brytpunkter beror på att grundavdraget för pensionärer är högre detta oavsett om du fortsätter att jobba eller tar ut pension. Fortsätter du att jobba efter det år du fyller 66 så sänks dessutom din inkomstskatt på din lön, vilket innebär att det är extra fördelaktigt att fortsätta arbeta efter 65 års ålder.