Nej, premiepensionen påverkar inte garantipensionen. Men inkomstpensionen som används i beräkningen av garantipensionen inkluderar ett värde motsvarande premiepensionen. Värdet tar inte hänsyn till värdeutvecklingen på de fonder du tidigare placerat din premiepension i. På pensionsmyndigheten.se kan du hitta mer information om garantipensionen och hur beräkningen av den går till.