Jag blev förvånad själv när du ställde frågan, men det framgår av Amex villkor för kreditkort att de gör så och förmodligen får göra som de vill på den punkten. Ordagrant står det följande:

Ränta utgår från den dagen ett belopp (t.ex. köp eller kostnad) belastar kortmedlems konto tills beloppet är helt återbetalt, med två undantag. Det utgår ingen ränta på:

● Köp där belopp motsvarande hela kontoskulden enligt varje kontobesked kommit
American Express tillhanda senast på förfallodagen under förutsättning att ingen skuld fanns på kortmedlemmens konto senast på förfallodagen för föregående faktura; eller

● avgifter med undantag för medlemsavgift för kortmedlem samt extrakort.

Med kreditkort är man van vid att att ha ungefär en månads räntefri skuld. Då kan man tycka att den delen man betalat in inte borde ge upphov till räntekostnad. Amex sätt att se på saken verkar vara att de räknar ränta på alla köp från köptillfället men att de stryker räntan om man betalar hela fakturan. Gör man inte det passar de på att ta betalt för alla dagar de legat ute med
pengarna. Räntan är för närvarande enorma 16%.

Min slutsats är att det är dyrt att missa att betala hela sin faktura och att det är starkt argument för att välja bonuskort utan kredit om man ibland missar betalningar.