Utländska banker eller andra utländska finansiella företag ska lämna en förbindelse om att lämna kontrolluppgifter innan de påbörjar en verksamhet i Sverige. Förbindelsen innebär att företaget tar på sig att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket däribland ränta och annan avkastning som har tillgodoförts innehavare av bankkonton.