Jämför grön och miljövänlig el

Miljömärkt el, grön el, vindkraft, förnybar el, solenergi, kärnkraft...
Här kan du jämföra miljövänlig el och hitta bästa priset där du bor.

Olika typer av mijövänlig el

Miljömärkt el


Lär dig mer om olika miljömärkningar av el. Det finns ett antal olika miljömärkningar av el. Vad är dessa bra för och varför har man dem? Här tar vi upp de vanligaste märkningarna vad de innebär. Läs mer >>

Vindkraft


Lär dig mer om vindkraft. Utbyggnaden av vindkraft går snabbt. Vinden är en oändlig energikälla eller? Vill du veta mer om vindkraft och hur det fungerar? Läs mer om vindkraft här. Läs mer >>

Kärnkraft


Är kärnkraft miljövänligt?. Miljövänligt eller ej? Därom tvistar de lärde. En stor del av Sveriges el produceras iallafall genom kärnkraft. Här kan du läsa mer om kärnkraft. Läs mer >>

Solenergi


Energin från solen kan antingen användas till elproduktion eller till uppvärmning.

1. El från solen
Elproduktionen sker då antingen genom:

✓ Solceller

Antingen kan energin utvinnas genom så kallade solceller där energin omvandlas direkt till elektrisk energi. Denna energi kan lagras i batterier, användas direkt i någon elektrisk apparat eller skickas vidare till elnätet. Dessa fungerar i princip överallt.

✓ Termiskt solkraftverk

Energin från solen kan också användas för att värma en vätska till ånga som i sin tur driver en turbin eller motor som driver en generator och på så sätt skapar energi. Dessa kräver mycket direkt solinstrålning.

2. Värme från solen
Solenergin kan även användas för uppvärmning. Detta kan exempelvis användas för att värma upp tappvatten eller för uppvärmning av fastigheten. I varma länder kan det även användas kopplat till kylsystem.

Det finns även något som kallas för PV/T (Photovoltaic/Thermal) som både genererar el och värme.
  • Helt
    kostnadsfritt
  • Vi hjälper dig hela vägen
  • Bytt och klart på några få minuter

Bra att veta om miljövänlig el

Får jag grön el till min kontakt?


Det är inte så att någon kommer att byta ut till en "grön kabel" till din fastighet om du byter till ett elhandelsbolag som erbjuder någon form av miljövänlig el. Det är ingen skillnad på den el som du får till din kontakt.

Däremot kommer den elhandlare som du väljer att köpa el ifrån att köpa in motsvarande mängd miljövänlig el som du väljer att tecknar dig för. På så sätt ökar andelen miljövänlig el i den totala elproduktionen om många väljer att köpa miljövänlig el.

Förnyelsebar energi


Med förnyelsebar energi avses energi från energikällor som naturen självt återskapar.

Förnybar energi tillför inte någon koldioxid till naturens kretslopp och ökar således inte växthuseffekten. På detta sätt skiljer sig exempelvis vattenkraft och vindkraft från olja, kol och naturgas. Dock finns det givetvis nackdelar med de flesta energislag där ju vattenkraft och vindkraft påverkar naturen på andra sätt. Frågan är dock vad som är mest hållbart för framtiden?

Elcertifikat


Alla elhandlare måste enligt lag köpa in en viss andel elcertifikat i relation till sin totala försäljning av el. Dessa certifikat säljs av elproducenterna som producerar förnybar el. På detta sätt stödjer elcertifikatssystemet finansieringen av utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion.

För dig som konsument betalar du dessa elcertifikat via din elhandlare. För fasta avtal ingår kostnaden i elpriset medan det för rörliga avtal oftast särredovisas. Respektive producent av förnybar el bestämmer priset för elcertifikaten och kostnaden kan variera.

Minska din förbrukning


Det kanske bästa sättet för dig som konsument att tänka på miljön är att minska din elkonsumtion. På detta sätt sparar du på miljön och på plånboken!

Vi har satt ihop ett antal tips för energibesparing.

Behöver du hjälp?

Våra handläggare är utbildade experter på el och hjälper dig helt kostnadsfritt. Ring oss på 08-5000 2000, öppet vardagar 09:00-18:00.
100% kostnadsfri hjälp hela vägen
Vi samlar allt på en plats
Personlig rådgivning av våra experter
Exempel på bolag vi jämför