Jämför elpriser
och byt avtal

Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.
Detta innebär att det blir olika elpriser i olika delar av Sverige.

Hur påverkar detta mig?

Uppdelningen i fyra elområden skedde 1 november 2011. Elhandelsbolag har sedan dess olika elpriser för dig som konsument beroende på var i landet du bor. Vissa elbolag erbjuder inte el i alla elområden. Fram till 1 november 2011 hade en del elhandelsbolag prisjusteringsklausuler där de reserverade sig för att de kunde komma att justera priset efter den 1 nov 2011.

Du kommer dock även framåt att kunna handla el från vilket elhandelsbolag du vill. Det kan bli så att fler elhandelsbolag kommer att agera på en mer lokal nivå. Framåt kommer det att vara ännu viktigare att vara en aktiv och upplyst konsument eftersom det blir ännu svårare att jämföra de olika elavtalen.

Vilket elområde tillhör jag?

Vilket elområde tillhör jag?

I elområde 1 ingår Norrbottens län samt delar av Västerbottens län.

I elområde 2 ingår Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.

I elområde 3 ingår Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län , Gävleborgs län och Dalarnas län.

I elområde 4 ingår Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län.

Om du jämför elavtal på Compricer så behöver du bara fylla i ditt postnummer så hittar vi vilket elområde du tillhör. Gå till jämförelsen >>

Vad kommer att hända med elpriset?

Det är ingen som riktigt vet hur priserna kommer att utveckla sig framåt. Hittills har det varit dyrare i elområde 4 och 3. De flesta verkar tro att priset fortsatt kommer att vara högre i elområde 4 och även i elområde 3 eftersom det är ett underskott av el i dessa områden. Underskott i betydelsen att det konsumeras mer el än vad det produceras.

Varför görs uppdelningen?

Beslutet är taget av Svenska Kraftnät men det är en konsekvens av att Sverige måste anpassa sig till EUs strävan att verka för en gemensam fri konkurrensutsatt elmarknad i hela Europa.

Syftet med uppdelningen är även att stimulera elproduktion i de områden där det är underskott på el samt att förstärka det svenska elnätet där det idag är flaskhalsar i överföringskapaciteten.

Vad ska man kalla dessa områden?

Vissa kallar det för prisområden, anmälningsområden, snittområden, elområden eller budområden. Enligt den terminologi som elbranschen har valt ska det dock kallas för elområden.

El powerman

Fyll i ditt postnummer och hitta bäst elpris i ditt elområde!

El powerman

Bäst pris i mitt elområde?

Fyll i ditt postnummer och hitta
bästa priset i ditt elområde

Compricer logo Lär dig mer om el

Nedan finns länkar till fler sidor som kan hjälpa dig!

Mer om elpriser
Läs och lär dig mer om fast och rörligt elpris!
Mer om elpris

Energibesparingstips
Vad kan du göra för att sänka din elräkning idag! Här får du många handfasta tips!
Här får du smarta energispartips >>

Rörligt elpris
Läs och lär dig mer om rörliga elpriser!
Mer om rörligt elpris >>

Fast elpris
Läs och lär dig mer om fasta elpriser
Mer om fast elpris >>

Om att byta elbolag
Här kan du läsa mer om hur det funkar att byta elbolag via Compricer.
Mer om att byta elhandelsbolag >>

Funderar du på värmepump?
Här kan du läsa mer om värmepumpar och hur de funkar.
Mer om värmepumpar >>

Vindkraft
Vill du lära dig mer om vindkraft?
Mer om vindkraft >>

Hitta billigast elpris för dig!
Jämför nu >>