Får man utdelning från bolag som har en utländsk skatterättslig hemvist dras det en utländsk kupongskatt på utdelningen. Skattesatsen är beroende av i vilket land bolaget har sin skatterättsliga hemvist. Det är vanligt att det dras 15 procent i utländsk kupongskatt. Skatteverket gör en automatisk avräkning för utländsk kupongskatt med max 15 procent i och med din deklaration. Har du en aktie där det dras mer än 15 procent får du själv försöka kräva tillbaka den överstigande delen hos respektive lands skatteverk. Om du väljer att ha utländska utdelningsaktier i en Kapitalförsäkring istället för ISK försöker försäkringsbolaget att kräva tillbaka all utländsk kupongskatt åt dig.

Deklarerar du ett underskott av kapital avräknas max 500 kronor. Du kan inte få avräkning på ett högre belopp än den schablonintäkt som rapporterats. Har du fått 10 000 kronor i utdelning och betalat 1 500 i utländsk kupongskatt, samtidigt som det rapporterats en schablonintäkt på 1 000 kronor, kan du maximalt få en avräkning på 1 000 kronor.