Hej, tack för din fråga. Min rekommendation är att du tar kontakt med Pensionsmyndigheten. De är de som är bäst lämpade för att ge dig svar på frågan som gäller din situation.

Generellt går uträkning av premiepensionen till på följande sätt:

Premiepension för det kommande året beräknas genom att pengarna på premiepensionskontot delas med ett tal som kallas delningstal.

Delningstalet är baserat på en prognos kring bland annat förväntad återstående livslängd. Det årliga beloppet delas sedan med tolv för att få fram månadsbeloppet.

En omräkning av premiepensionen sker varje år enligt ovan. Omräkningen sker för att pensionsbeloppet ska motsvara pengarna som är placerade i de valda fonderna.