Vinster kan kvittas rakt av mot förluster, precis som du säger. Men faktum är att du faktiskt får göra avdrag för förluster även om du inte har någon aktie- eller fondvinst att kvitta förlusten mot. Då kvoteras förlusten vilket innebär att du enbart kan göra avdrag på motsvarande 70% av förlusten istället för 100% om du haft en vinst att kvitta mot.

Det innebär då att om du har en förlust på 10 000 kronor så är 7 000 kronor avdragsgillt med 30% vilket motsvarar 2 100 kronor (0,3 * 7000). Om underskottet är större än 100 000 kronor så sjunker den kvoterade skattereduktionen till 21%.