Du kan genomföra en värdepappersöverföring direkt till dina barn om du förvarar aktierna i en vanlig depå eller på ett investeringssparkonto (ISK). Om du har en kapitalförsäkring blir det svårare, därifrån kan man inte föra över värdepapper. Enklast är att du hör av dig till din bank och frågar hur du ska göra. Fördelen med detta sätt är att du slipper betala sälj- och köpcourtage samt att det inte räknas som en försäljning, så ingen skatteeffekt heller.