Det beror på vilken kontoform du har dina aktier. Om du använder en aktiedepå, även kallat aktie/fond-konto så skattar du 30% på dina svenska aktiers utdelning OCH värdeutveckling. Värdeutvecklingen skattar du för när du säljer aktierna.

Om du istället har svenska aktier på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring så är utdelningar fria från källskatt och värdeutvecklingen fri från kapitalskatt. Istället betalar du en årlig schablonskatt som för år 2022 är 0,375 procent av ditt kapital. Det är i normala fall mycket förmånligare än att betala 30% på vinster och utdelningar. Även om ränteläget kommer öka i framtiden och därmed schablonskatten kommer det sannolikt även i framtiden vara bra att spara med schablonbeskattning.