Hej!

Banker är inte i sig åldersdiskriminerande, men de måste ta hänsyn till den lagstiftning som finns när det gäller kreditgivning. Det innebär att de ska säkerställa att ni har råd att betala era omkostnader, räntor och amorteringar, både nu och i ett högre ränteläge. Bolåneavtal löper som regel under lång tid och det är viktigt att återbetalningsförmågan kan säkerställas över samma långa tid. Med det sagt, kontakta gärna flera banker och jämför de eventuella erbjudanden ni får.