Idag finns det inget pensionsbolag eller bank som erbjuder ränta vid sparande på konto om man har ett individuellt pensionssparande (IPS). En förklaring till det är att vi under en lång period har haft låga räntor. Men det beror också på att individuellt pensionssparande (och privata pensionsförsäkringar) numera endast är en sparform för de som inte har någon tjänstepension i sin anställning. Dessutom finns det begränsade möjligheter för återköp. Konkurrensen är helt enkelt inte lika påtaglig jämfört med bankkonton där kunderna kan rösta med fötterna och byta.