Vanligen utbetalas tjänstepensionen livet ut eller så kan man välja en tidsbestämd utbetalning på 5, 10, 15 eller 20 år. Ofta kan man även ange en egen utbetalningslängd, t.ex. 17 år. Den kortaste tiden är 5 eller 10 år (varierar mellan olika tjänstepensionsavtal) och den längsta utbetalningstiden är livsvarigt alternativt 20 eller 30 år. Livsvarig utbetalning har fördelen att man fortsätter få utbetalningar om man lever längre än vad pensionsbolaget antar. Det försäkringsinslaget byter man bort om man väljer tidsbestämd utbetalning.