Hej! Om du har samma arbetsgivare och detta avser din tjänstepension så bör premien, alltså insättningen, stiga i takt med att din inkomst stiger. En tumregel är att tjänstepensionen bör uppgå till 4,5% av din bruttoinkomst upp 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kr per månad år 2023) och 30% på lön ovan den nivån.

Anledningen till den kraftiga ökningen vid en inkomst som överstiger 46 438 kronor per månad beror på att den är tänkt att kompensera för det faktum att du då inte längre tjänar in någon ytterligare allmän pension (orange kuvert), du har helt enkelt slagit i taket.

Medianlönen i Sverige är 33 200 kronor per månad. Med den inkomsten säger tumregeln att avsättningen till tjänstepensionen bör uppgå till 1 494 kronor per månad.