Ja, det kan du faktiskt. Full kvittning gäller enbart marknadsnoterade värdepapper men i detta fall får du kvitta 70% av förlusten på onoterade aktier mot reavinsten på fastighetsförsäljningen efter att förlusten kvoterats. Hur förlusten kvoteras ser lite olika ut beroende på om det handlar om onoterade kvalificerade andelar eller onoterade okvalificerade andelar.