Hej! Som huvudregel kan du inte få ersättning från mer än en försäkring för utlägg (kostnader). Om du krockar med bilen får du alltså inte ersättning från två försäkringbolag. Men om du däremot får bestående men vid till exempel en olycka, kan du få invaliditetsersättning från flera försäkringar. Det kan exempelvis vara så att du har en individuell olycksfallsförsäkring men också omfattas av en gruppförsäkring via din arbetsgivare. Min känsla är dock att vi ofta dubbelförsäkrar oss, t ex genom att köpa en produktförsäkring i butiken när det i själva verket redan täcks av hemförsäkringen t ex. Läs på om vad som ingår i de försäkringar du redan har så att du inte riskerar en onödig utgift.