Privat pensionssparande (IPS och privata pensionsförsäkringar) är en annan sparform än ISK. Det går utmärkt att flytta inom ramarna för samma sparform utan att det resulterar i några skattekonsekvenser (även om det finns andra saker man bör beakta såsom t.ex. skillnader avgifter och villkor). Men att byta från privat pensionssparande till ISK eller vice versa går inte utan att sälja innehavet och avsluta det gamla sparandet.

Privat pensionssparande kan återköpas om det samlade värdet understiger 1 prisbasbelopp (52 500 kr för 2023) förutsatt att försäkringsbolaget eller banken godkänner detta. Det räknas som en inkomst vid sidan av lönen och mycket kan alltså försvinna i skatt. Belopp över denna gräns kan utbetalas tidigast från 55 år, den kortaste utbetalningstiden är vanligen 5 år (60 månader) och beloppen som utfaller är som sagt skattepliktiga. Generellt bör man vara försiktig med hävstång eftersom denna uppnås med hjälp av belåning. Man kan förstås uppnå högre avkastning med denna lånekostnad men vid en nedgång blir det extra kännbart.