Hej! Det är lättare än många tror att byta bank och vi borde bli bättre på att göra det ofta. Vad du behöver göra är att begära ut ett så kallat amorteringsunderlag från Swedbank och sedan hjälper den övertagande banken dig att lösa och flytta lånet. Min erfarenhet är att ofta hör den befintliga banken av sig till dig när du begär ut underlaget eftersom det är en tydlig signal om att du är på väg att byta. Det kan vara ett gyllene tillfälle att förhandla om räntan.

Kontrollera erbjudandet med flera banker så att du är säker på att du får bästa möjliga erbjudanden. Ställ dem mot varandra eller läs på om hur du får lägst ränta, då en del banker arbetar enligt devisen ”ju fler produkter, desto lägre ränta”. Lycka till!