Nej du behöver inte göra en ansökan för att få elstödet, utbetalningen sker per automatik till den person som stod på elabonnemanget den 17 november 2022. För att utbetalningen ska ske så smidigt som möjligt är det bra om du anmäler ett konto till Swedbanks kontoregister, eftersom det är de som kommer administrera utbetalningarna. Om du inte anmäler ditt konto får du pengarna ändå, men då tar det längre tid eftersom det då undersöks om du har ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och betalar elstödet dit. Hittas inget konto, så skickas en utbetalningsavi som du kan lösa in gratis online på swedbank.se eller på ett kontor hos Swedbank eller Sparbankerna. Alternativt kan du lösa in avin hos en mat- eller servicebutik som är ansluten till Swedbank. Ombudet tar ut en avgift och utbetalningsbeloppet kan vara begränsat till 2 000 kronor eller utifrån butikens tillgång på kontanter.

Man behöver inte vara eller bli kund hos Swedbank för att anmäla sitt konto för utbetalning. Du som får pension från Pensionsmyndigheten, behöver alltså inte anmäla ett konto, eftersom du får elstödet till det konto som finns anmält där.

Det finns ännu inga besked om när elstöd nummer 2 kommer utbetalas. Det mest troliga är därför att stöd nummer 1 kommer komma innan stöd nummer 2.