Kommun- och regionanställda kan numera ta ut den premiebestämda tjänstepensionen på 10 år som kortaste utbetalningstid (tidigare var det 5 år). Om man tjänar mer är 46 438 kr/månad under 2023 eller om man var 28 år och jobbade innan 1998 kan man även omfattas av en förmånsbestämd pension och där kan tidsbestämd utbetalning vara möjlig att välja t.o.m 65 års ålder (även om den förmånsbestämda pensionen normalt betalas ut livet ut).

Löneväxlingen kan ske inom ramarna för den kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensionen och då är kortaste utbetalningstiden 10 år. Men det kan också vara så att löneväxlingen sker i en separat tjänstepensionsförsäkring med andra villkor. Kolla med din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för dig.