Med eget aktiebolag finns det flera olika alternativ att spara till sin pension. Vad som är bäst beror bland annat på hur stora inkomster man har, ålder men även vad man själv föredrar.

Avdragsgillt privat pensionssparande passar generellt dem som har lägre inkomster och som inte har någon intjäning av tjänstepension (med tjänstepension försvinner avdragsrätten). Med avdragsgillt privat pensionssparande sänker man sin egen inkomstskatt (den beskattade lönen). Men det påverkar inte den pensionsgrundande inkomsten till den allmänna pensionen.

Med högre inkomster över gränsen för intjäning av allmän pension (motsvarande cirka 600 000 kr per år för 2023) kan tjänstepension eller direktpension vara ett bättre alternativ. Om inbetalningarna till tjänstepensionen medför att lönen understiger denna gräns resulterar det i minskad intjäning av allmän pension (en dålig idé!). På avdraget till tjänstepensionen betalar aktiebolaget en särskild löneskatt för pensionskostnader i stället för arbetsgivaravgift (vilket är några procent lägre än för lön fram tills det år man fyller 66 år).