Sjukersättning påverkas inte av förtida uttag av pension. Båda kan alltså betalas ut samtidigt. Tjänstepensionen är dock avsedd för att ge ekonomisk trygghet när man blir äldre och inte som en kompletterande ersättning när man är sjuk i yrkesverksam ålder. Ett tidigt tjänstepensionsuttag leder inte sällan till en lägre livsinkomst.