Pensionsmyndighetens utbetalningsdagar skiljer sig åt beroende på om man är född
1-15 eller 16-31 i månaden. Och det varierar också vissa månader beroende på när
helgerna infaller. Dessutom har pensionsbolagen egna utbetalningsdagar för tjänstepension och privat pension så det är mer regel än undantag att man får ett pärlband av utbetalningar med olika belopp. Det är stor skillnad jämfört med när man var yrkesverksam och fick lön den 25:e varje månad.