Hej,

Riksbankens styrränta har en stor inverkan på bankernas inlåningsräntor, där en högre styrränta ofta går hand i hand med högre räntor på bankernas sparkonton. Det är ett mönster man kan se historiskt och en trend som även finns nu.

Under det senaste året har inlåningsräntorna succesivt ökat. Men de har släpat efter i förhållande till den högre styrräntan och de rörliga bolåneräntorna. Det är därför rimligt att räkna med högre inlåningsräntor under hösten 2023, också med tanke på en förväntad högre styrränta mot årsskiftet 2024.

Men det finns ingen naturlag som innebär 1:1-relation mellan inlåningsräntor och styrräntan. Andra faktorer påverkar också inlåningsräntorna, som exempelvis hur hård marknadskonkurrensen är om nya kunder, det allmänna ekonomiska läget, bankernas finansiella stabilitet samt kostnaderna för bankerna att låna pengar av andra finansinstitut.

Avslutningsvis, när man letar efter de bästa räntorna är det alltid bra att ha koll på om den bank och det sparkonto du tittar på skyddas av insättningsgarantin samt har några särskilda villkor avseende exempelvis avgifter och uttagsmöjligheter.