Det är en förenklad tumregel som jag tycker man ska ta med en nypa salt, speciellt med tanke på att vi förväntas leva längre och vara allt friskare upp i åren. Här får man utgå från sin ekonomiska situation och precis som du själv är inne på så har man ju sällan 100% av hela sin ekonomi allokerad mot börsen. Så att man har en större del av sitt långsiktiga sparande på börsen tycker jag är rimligt. Dock ska sägas att ränteplaceringar fått en renässans senaste året, nu ger ju ränteplaceringar faktiskt en hygglig löpande förväntad avkastning.

Om du vet med dig att du har en rejäl buffert som räcker i 5 – 10 år så kan du gott och väl ha en stor del allokerad mot börsen. Sen, om det är så att du investerar i aktier så är det ju också trevligt med löpande utdelning. Den kan du ju använda som en kapitalinjektion in i din löpande ekonomi.

Jag tycker du har ett sunt förhållningssätt till frågan. I takt med att åren går får du löpande fråga dig om din buffert som räcker 5 – 10 år är intakt, om inte så kan det vara klokt att säkerställa det. I övrigt så har du ”råd” att unna dig ett långsiktigt tänk med överskjutande del. Äger du ditt eget boende tycker jag det också är en faktor att tänka på. Har du en rimlig belåningsgrad idag eller skulle du vilja sänka den lite grann? Med en lägre belåningsgrad och en rejält tilltagen buffert så kan du definitivt unna dig.