Insättningsgaranti -
Trygghet för dina sparpengar

Här hittar du allt du behöver veta om den statliga insättningsgarantin

Så fungerar insättningsgarantin

Så fungerar insättningsgarantin
Insättningsgarantin är en trygghet för dig som har pengar på ett konto. Om en bank eller ett annat institut får problem med att betala ut pengarna till dig kan garantin träda in och ersätta upp till och med 1 050 000 kronor per konto och institut.

Insättningsgarantin regleras enligt Lag (1995:1571) om insättningsgaranti och finansieras av anslutna banker och institut. Syftet är att bidra till ett stabilt finansiellt system. Garantin i Sverige administreras av Riksgälden och alla företag som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva inlåning omfattas automatiskt av den.

För vem gäller garantin?


Insättningsgarantin gäller för privatpersoner, företag och andra juridiska personer. Finansiella institut, landsting, kommuner och statliga myndigheter omfattas inte av systemet.

Garantin gäller för alla konton oavsett om ditt sparande är fritt eller bundet. Vilka banker och institut som omfattas kan du se på Riksgäldens webbplats. Du kan även jämföra sparkonton här på Compricer helt kostnadsfritt och hitta den bästa räntan. Samtliga bolag och konton som finns med i vår tjänst omfattas av en insättningsgaranti.

Detta ingår inte i garantin


Pengar insatta i värdepapper skyddas inte av insättningsgarantin. Inte heller ett individuellt pensionssparande (IPS) eller postväxlar.

För tillgångar såsom aktier, obligationer eller derivatinstrument finns ett annat skydd som kallas investerarskyddet.

Sparande hos sparkassor omfattas heller inte av insättningsgarantin.

Utländska konton


Om du har pengar på ett utländskt konto kan andra regler gälla. Inom EU finns gemensamma regler som innebär att det maximala ersättningsbeloppet är 100 000 euro eller motsvarande belopp i annan valuta.

Om du har pengar på ett konto hos en filial till en utländsk bank eller institut i Sverige gäller det landets insättningsgaranti. Har du pengar på ett konto hos en filial till en svensk bank eller institut i ett annat land inom EU gäller filiallandets regler.

Så mycket täcker insättningsgarantin

Så mycket täcker insättningsgarantin
Den svenska insättningsgarantin täcker upp till och med 1 050 000 kronor per konto och institut. Om ditt konto omfattas av garantin har du rätt till ett belopp som motsvarar din insättning inklusive ränta fram till den dag det beslutas om konkurs eller att garantin ska träda in.

Skulle du ha mer än 1 050 000 kronor hos en bank eller annat institut som omfattas av garantin kan dessa gå förlorade om bolaget skulle gå i konkurs eller få problem att betala ut dina pengar till dig. Därför kan det vara bra att fördela ut demflera olika konton hos olika aktörer.

Delar du ett konto med en eller flera personer gäller insättningsgarantin för varje person för sig.

Undantag då garantin kan omfatta ett högre belopp


Det finns särskilda omständigheter som innebär att du kan få ersättning med upp till fem miljoner kronor från insättningsgarantin. Detta gäller för livshändelser såsom:

 • försäljning av privatbostad
 • skadeståndsersättning
 • försäkringsutbetalning
 • skadeersättning
 • upphörande av anställning
 • bodelning
 • pension
 • sjukdom
 • invaliditet
 • dödsfall

Efter att insättningsgarantin trätt in ansöker du om tilläggsbelopp hos Riksgälden. Observera att du inte kan få ett tilläggsbelopp på förhand. Det är först när Riksgälden eller Finansinspektionen beslutat om att garantin ska träda in som du kan få en förhöjd ersättning.

Om insättningsgarantin träder i kraft

Om insättningsgarantin träder i kraft
Insättningsgarantin träder in vid en konkurs när Riksgälden eller Finansinspektionen beslutat om det. Garantin kan även träda in om myndigheterna bedömer att det finns skäl för det.

Så går en utbetalning till


När insättningsgarantin träder in kontaktas du av Riksgälden. Du behöver inte själv göra något. Ersättningen ska vara dig till godo inom sju (7) arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in och sker genom en överföring till ett konto. Du kan även få en utbetalningsavi och bor du utomlands får du en check.

Har du pengar på ett konto i en svensk filial i ett annat EU-land gäller filiallandets ersättningsbelopp och ersättningen betalas ut i den lokala valutan.

Har du pengar hos ett utländskt konto i Sverige är det institutets hemland som beslutar om insättningsgarantin och du får ersättning utifrån de regler som gäller i det landet.

Tillfällen då garantin använts


Den svenska insättningsgarantin har trätt i kraft tre gånger sedan starten år 1996.

 • Capinordic Bank (februari 2010) - 825 insättare ersattes med sammanlagt 10,6 miljoner kronor
 • Custodia (hösten 2006) - 1 282 insättare ersattes med sammanlagt cirka 134,2 miljoner kronor
 • Allmänna Kapital (hösten 2006) - 287 insättare ersattes med sammanlagt 40,9 miljoner kronor

Bra saker att tänka på när du väljer sparkonto

Att tänka på när du väljer sparkonto
Innan du väljer att öppna ett konto finns det några bra saker att tänka på:

 1. Välj ett konto hos en bank eller ett institut som omfattas av en insättningsgaranti
 2. Om du har större kapital än vad garantin omfattar - sprid ut detta till fler olika bolag
 3. Ta reda på vad som gäller om du sparar i ett annat land än Sverige
 4. Ta reda på vilka regler och villkor som gäller för kontot
 5. Välj ett konto som ger dig en bra ränta

Hitta den bästa sparräntan


Det är enkelt att hitta en bra sparränta. Gå in och jämför sparkonton här på Compricer. Det är helt kostnadsfritt och samtliga konton omfattas av en insättningsgaranti.

Om oss

Om oss på Compricer
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi och varje dag hjälper vi tusentals svenskar att fatta bra ekonomiska beslut.

Vi ägs av Schibsted, Skandinaviens största mediekoncern, som bland annat äger Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Blocket med flera.

Vi är registrerade som försäkringsdistributör hos Bolagsverket samt står under Finansinspektionens tillsyn.

Vi har mycket nöjda kunder och det syns på Trustpilot där våra kunder gett oss betyget Utmärkt vilket är det bästa omdömet som går att få.

Vanliga frågor och svar om insättningsgarantin

Vad är insättningsgaranti?

Insättningsgarantin är en trygghet för dig som har pengar på ett sparkonto. Om en bank eller ett annat institut får problem med att betala ut pengarna till dig kan garantin träda in och ersätta upp till och med 1 050 000 kronor per konto och institut.

Hur mycket är insättningsgarantin på?

Den svenska insättningsgarantin omfattar upp till och med 1 050 000 kronor per konto och institut.

Kan jag få en högre ersättning?

Det finns särskilda omständigheter som innebär att du kan få ersättning upp till fem miljoner kronor från insättningsgarantin. Detta gäller för livshändelser såsom försäljning av privatbostad, skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet och dödsfall.

Vad gäller om jag har ett konto ihop med någon annan?

Insättningsgarantin gäller per person och institut. Delar du konto med en eller flera kan var och en få ersättning för sin andel av kontot.

Påverkas insättningsgarantin om jag har lån hos banken?

Nej. Insättningsgarantin påverkas inte av om du har lån eller andra skulder hos banken.

Omfattas sparkassor av insättningsgarantin?

Nej. Sparkassor omfattas inte av insättningsgarantin.

Aktuella sparkontoräntor

Jämför sparräntor och sparkonton. Hitta den bästa sparräntan och skaffa ett bra sparkonto med ränta.

Sparbelopp
kr

Genom att du anger ditt sparbelopp kan vi hjälpa dig att bara visa relevanta bolag.
Genom att du anger ditt sparbelopp kan vi hjälpa dig att bara visa relevanta bolag.

Samtliga banker och inlåningsföretag omfattas av insättningsgaranti.

Observera att insättningsgarantin kan komma att gälla i annat land. Läs mer genom att trycka på informationsknappen.

Bolag
Rörlig
3 mån
6 mån
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
 
 
Nordiska
Nordiska

Nordiska

Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

Läs mer Open In New icon
3,80 % 4,10 % - 4,05 - 4,20 % 4,00 % 3,80 % 3,65 % 3,65 %
Läs mer Chevron Right icon
Landshypotek Bank
Landshypotek Bank

Landshypotek Bank

Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

Läs mer Open In New icon
3,75 % - - - - - - -
Läs mer Chevron Right icon
Erik Penser Bank
Erik Penser Bank

Erik Penser Bank

Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

Läs mer Open In New icon
2,30 % 4,10 % 4,15 % 4,05 % 2,95 % - - -
Erik Penser Bank

Erik Penser Bank

Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Erik Penser Bank erbjuder sparkonto under eget namn samt genom sparprodukten Rocker. Skulle du ha två eller fler konton hos både Erik Penser Bank och Rocker läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

Läs mer Chevron Right icon
Mangold
Mangold

Mangold

Mangold erbjuder depåkonto för värdepappershandel med hög ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Depåkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Läs mer Open In New icon
4,00 % - - - - - - -
Mangold

Mangold

Mangolds depåkonto är en värdepappersdepå från vilken du kan köpa och sälja värdepapper. Den fungerar även som ett sparkonto där du får ränta på ditt insatta kapital som du inte köper värdepapper för.

Läs mer Chevron Right icon
Marginalen
Marginalen

Marginalen

Marginalen erbjuder dig en hög ränta som gäller från första kronan utan att du behöver binda ditt kapital. Våra konton har inga avgifter och vi omfattas självklart av insättningsgarantin. Välkommen till Marginalen!

Läs mer Open In New icon
3,35 % 4,05 % 4,10 % 4,20 % 4,00 % 4,00 % - 4,00 %
Läs mer Chevron Right icon
TF Bank
TF Bank

TF Bank

Att spara hos TF Bank är ett klokt val. Vi ger dig en av marknadens bästa ränta från första kronan. Du binder inte dina pengar och du har två avgiftsfria uttag per år. Kontot omfattas av statlig insättningsgaranti & du kan spara upp till 1 miljon kronor.

Läs mer Open In New icon
0,25 - 3,65 % - - 0,50 % - - - -
Läs mer Chevron Right icon
SevenDay Bank
SevenDay Bank

SevenDay Bank

Spara med hög ränta och på det sätt som passar dig bäst. Välj helt fria uttag eller bind ditt sparande. Oavsett hur du sparar kan du kostnadsfritt ta ut din intjänade ränta varje månad. Vårt sparkonto utsågs till Årets Konto 2015 av Privata Affärer.

Läs mer Open In New icon
3,70 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 3,55 % 3,55 % - -
Läs mer Chevron Right icon
Multitude Bank
Multitude Bank

Multitude Bank

Multitude Bank erbjuder Sparkonton och Fasträntekonto med attraktiv ränta utan avgifter. Alla våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin. Vår Sparkonto ger bra ränta utan att du behöver binda ditt kapital.

Läs mer Open In New icon
3,70 % 4,00 % 4,05 % 4,20 % 4,10 % 4,10 % - -
Multitude Bank

Multitude Bank

Malta Depositor Compensation Scheme garanterar ditt insatta kapital och upplupna räntor hos Multitude Bank upp till €100 000.

Läs mer Chevron Right icon
Qliro
Qliro

Qliro

Med Qliro sparar du tryggt i en takt som passar dig. Du kommer enkelt igång med BankID och kan sedan välja ett sparande som passar just dig. Självklart sparar du alltid till en bra ränta. Alla våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin

Läs mer Open In New icon
3,40 % 4,20 % 4,25 % 4,05 % - - - -
Läs mer Chevron Right icon
HoistSpar
HoistSpar

HoistSpar

Hos HoistSpar kan du välja mellan både rörligt och fast sparkonto till konkurrenskraftiga räntor. Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Läs mer Open In New icon
3,50 % - - 4,05 % 3,85 % 3,50 % - -
Läs mer Chevron Right icon
BIGBANK
BIGBANK

BIGBANK

Bigbank erbjuder tryggt, enkelt och säkert sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti.

Läs mer Open In New icon
- - 3,60 % 3,80 % 3,60 % 3,60 % 3,60 % 3,60 %
BIGBANK

BIGBANK

BIGBANK är medlem i Estlands garantisystem Garantifonden. Fonden är en offentligrättslig aktör vars viktigaste uppgift är att garantera de tillgångar som kunderna har placerat och öka finansieringsbranschens stabilitet och tillförlitlighet.

Garantisystemet baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar (ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG) och den estniska lagen om garantifonden. Det här systemet garanterar till hundra procent även svenska insättningar hos BIGBANK och upplupna räntor upp till 100 000 euro.

Mer information om Garantifonden och garantisystemet finns på Estlands Garantifonds webbplats www.tf.ee

Det huvudsakliga ansvaret för tillsynen över bankens filial ligger hos Estlands tillsynsmyndighet som bl.a. övervakar bankens soliditet. BIGBANK svenska verksamhet står även under Finansinspektionens tillsyn.

Mer information finns på FI webbplats www.fi.se

Läs mer Chevron Right icon
Coop Spara
Coop Spara

Coop Spara

Coop Spara erbjuder ett flexibelt sparkonto utan avgifter med insättningsgaranti och bjussig ränta. Välj detta sparkonto när du vill se dina pengar växa och samtidigt ha fria uttag. Öppna konto redan idag, logga in för att göra insättningar och uttag.

Läs mer Open In New icon
3,85 % - - - - - - -
Läs mer Chevron Right icon
Nstart
Nstart

Nstart

- - - 0,00 % - - - -
Läs mer Chevron Right icon
Carnegie
Carnegie

Carnegie

Carnegie erbjuder ett flexibelt sparkonto med bra ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin

Läs mer Open In New icon
3,85 % - - - - - - -
Läs mer Chevron Right icon
Lea Bank ASA
Lea Bank ASA
3,90 % - - - - - - -
Lea Bank ASA

Lea Bank ASA

Sparkonton hos Lea bank täcks upp till €100.000 av Bankenes Sikringsfond (motsvarande Insättningsgarantin hos Riksgälden) som Lea bank är medlem hos i Norge.

Utbetalning 31 dagar från begärt uttag.

Borgo
Borgo
3,90 % 4,20 % 4,25 % 4,30 % 4,20 % 4,00 % - -
Bank Norwegian
Bank Norwegian
3,60 % - - - - - - -
Bank Norwegian

Bank Norwegian

Insättningar i Bank Norwegian, en del av NOBA Bank Group AB (publ), omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin. Insättningsgarantin täcker för närvarande upp till 100 000 euro / 1 050 000 SEK per kund och institut. Skulle du ha mer än ett konto hos NOBA Bank Group AB (publ), läggs beloppen samman och garanteras upp till ett maximalt skyddsbelopp om 100 000 euro / 1 050 000 SEK.

Brocc Finance
Brocc Finance
3,80 % 4,30 % - - 4,30 % 4,30 % - -
Nordax Bank
Nordax Bank
3,50 % - - 4,20 % 3,90 % - - -
Collector sparkonto
Collector sparkonto
3,75 - 3,85 % 4,10 % 4,15 % 4,30 % 3,40 % - - -
Avanza Bank
Avanza Bank
3,50 % - - - - - - -
Avida Finans
Avida Finans
3,85 % - - - - - - -
Aros Kapital
Aros Kapital
3,45 % 3,70 % 3,85 % 4,25 % - - - -
Ikano Bank
Ikano Bank
3,00 - 3,40 % - - 4,20 % 3,85 % - - 3,75 %
Instabank
Instabank
0,00 - 0,55 % - - - - - - -
PayEx Sverige
PayEx Sverige
- - - 0,25 % 0,00 % - - -
Resurs Bank
Resurs Bank
3,85 % - - - - - - -
Nordea
Nordea
1,70 - 2,25 % 3,80 % 3,80 % 3,95 % 3,80 % - - -
SEB
SEB
2,00 % 3,55 % 3,65 % 3,99 % 3,85 % 3,75 % 3,70 % 3,71 %
Swedbank
Swedbank
1,85 - 2,30 % 3,80 % 3,80 % 3,95 % 3,75 % 3,68 % 3,58 % 3,53 %
Nordnet
Nordnet
3,60 % - - - - - - -
Skandia
Skandia
3,50 % 4,10 % - 3,90 % - - - -
Danske Bank
Danske Bank
1,20 - 2,75 % 3,55 % 3,65 % 4,00 % 3,80 % 3,60 % - 3,50 %
Danske Bank

Danske Bank

Sparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla.

Santander Consumer Bank
Santander Consumer Bank
3,70 - 3,85 % - - - - - - -
Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank

Som filial till en norsk bank så lyder Santander Consumer Bank under den norska insättningsgarantin (Bankenes Sikringsfond) som täcker belopp upp till motsvarande 100 000 euro.
Utbetalning sker inom 1–2 dygn.

* Utbetalning görs 31 dagar från begäran om uttag.

PRA Spar
PRA Spar
3,80 % - - - - - - -
Svea Bank
Svea Bank
3,75 % 4,20 % 4,25 % 4,20 % 3,55 % 3,50 % - -
Handelsbanken
Handelsbanken
2,00 - 3,40 % 3,85 % 3,70 % 3,92 % 3,83 % 3,81 % - 3,82 %
Lantmännen Finans
Lantmännen Finans
3,50 % - - - - - - -
Morrow Bank
Morrow Bank
4,10 % - - - - - - -
Morrow Bank

Morrow Bank

Morrow Bank är en norsk bank som erbjuder konsumentkredit- och refinansieringstjänster utan säkerhet och på gynnsamma villkor. Morrow Bank grundades 2014 med koncession från finansinspektionen.
 
Som en norsk affärsbank är Morrow Bank medlem i norska Bankenes sikringsfond (Bankgarantifonden). Svenska insättningar upp till motsvarande 100 000 EUR per kundrelation täcks av insättningsgarantin från Bankgarantifonden.

Här redovisar Morrow Bank sin effektiva ränta.

Volvofinans Bank
Volvofinans Bank
3,65 % - - - - - - -
Bluestep Bank
Bluestep Bank
0,45 - 3,52 % 3,95 % 4,00 % 4,10 % 3,00 % 3,00 % - 3,00 %
Rocker
Rocker
0,50 - 2,50 % - - - - - - -
Rocker

Rocker

Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Rocker sparkonto är en sparprodukt av Erik Penser Bank. Skulle du ha två eller fler konton hos både Rocker och Erik Penser Bank läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

Lunar
Lunar
3,75 % - - - - - - -
Lunar

Lunar

Dina pengar omfattas av den statliga insättningsgarantin (Indskydergarantifonden på danska) upp till 100.000 EUR (ca 1.000.000 SEK).

Klarna
Klarna
3,30 % - 4,00 % 4,35 % 4,15 % 4,25 % 4,15 % -
Northmill Bank
Northmill Bank
3,75 % 4,25 % 4,30 % 4,05 % 3,55 % - - -
Serafim Finans
Serafim Finans
3,95 % - - 4,15 % - 3,60 % - -
Moank
Moank
3,75 % - - - - - - -
SBAB Bank
SBAB Bank
3,65 % - - - - - - -

Inga sökresultat, prova att ändra filtreringen

Christina Sahlberg, Sparekonom

Granskad av

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.