Hej! Premiepensionen betalas ut så länge du lever, oavsett hur gammal du blir. Att den inte är så stor i ditt fall beror i första hand på din ålder. Premiepension infördes nämligen först 1995, och sedan dess har ett belopp motsvarande 2,5 procent av din lön (upp till inkomsttaket i allmän pension) satts av. De första decennierna av ditt yrkesliv tjänade du alltså inte in någon premiepension utan tjänade i stället in till det gamla ATP-pensionssystemet.