Alecta förvaltar ungefär 1 200 miljarder kronor och i mars förlorades 20 miljarder
kronor (eller ungefär 1,7 %) när tre amerikanska banker gick omkull och övertogs av myndigheterna. Det har också skrivits mycket om Alectas investering i
bostadsbolaget Heimstaden Bostad. Där har värdet på investeringen gått ner det
senaste året, men det finns inga realiserade förluster. Om du som kund i Alecta
påverkas beror på om du har förmånsbestämd pension (ITP2) eller premiebestämd
pension (ITP1).

Om du har ITP2 (gäller typiskt sett dig som är född 1978 eller tidigare) påverkas din pension inte alls. Nivån på din pension påverkas nämligen inte av Alectas avkastning utan bestäms av din lönenivå och tjänstetid.

Den som har ITP2 under utbetalning påverkas inte heller, utan kan istället glädja sig åt att ITP2-pensionen höjs med 6,5 % nu vid årsskiftet.

Om du har ITP1 (gäller dig som är född 1979 eller senare) påverkas din pension av
förlusterna, men också av de hundratals andra investeringar som Alecta gjort och
som i många fall gått riktigt bra. Hittills under 2023 har Alecta faktiskt - även när man räknar med de uppmärksammande förlusterna - gått näst bäst av de bolag som
erbjuder traditionell försäkring inom ITP. Och sett över längre tid: 5, 10, 15 och 20 år, har Alecta gått allra bäst.