Hej! Sparräntorna påverkas av många faktorer, däribland den allmänna räntenivån på marknaden och Riksbankens styrränta. I allmänhet sjunker sparräntorna när Riksbanken sänker styrräntan, och vice versa när Riksbanken höjer styrräntan.

Ränteläget är dock inte den enda faktorn som påverkar sparräntorna. Inflation, ekonomisk tillväxt och särskilt bankernas strategier har också en inverkan. Det är därför sparräntorna på nästintill likvärdiga sparkonton skiljer sig åt mellan olika banker.