Inflation – Så fungerar det (komplett guide)

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
2 minuters läsning
Inflation – Så fungerar det (komplett guide)

Inflation innebär att priserna på varor och tjänster ökar vilket leder till att samma mängd pengar minskar i värde. Läs mer om vad inflation är och hur den uppstår.

Vad är inflation?


Inflation är enkelt förklarat en prisökning på varor och tjänster som innebär att dina pengar blir mindre värda. När den allmänna prisnivån ökar i snabb takt och blir bestående får vi det som kallas för inflation. Det räcker alltså inte med att priserna ökar på vissa enstaka varor och tjänster för att det ska räknas som inflation utan det ska vara en allmän, generell prisökning.

En viss nivå av inflation är bra för att behålla en sund samhällsekonomi. I Sverige har Riksbanken som mål att hålla inflationen omkring 2 procent per år. En för hög inflation kan innebära en stor osäkerhet i ekonomin medan en negativ inflation, även kallad deflation, också kan innebära samhällsekonomiska konsekvenser.
 

Så mäts inflationen


Inflationen mäts genom att man beräknar och jämför hur mycket konsumentprisindex (KPI) har gått upp under en 12-månadersperiod. Varje månad tar Statistiska Centralbyrån fram siffror på hur priserna på en korg av varor och tjänster utvecklas och det är detta som sammanfattas i konsumentprisindex.

Ett annat mått på inflation är förändringen i KPIF (KPI med fast ränta). KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men räknar bort effekten av ändrade räntesatser på hushållens bostadslån.

Från september 2017 har KPIF ersatt KPI som mått för Riksbankens inflationsmål.
 

Så uppstår inflation


Det finns flera olika anledningar till att inflation uppstår.

  • Om centralbanken i ett land, i Sveriges fall Riksbanken, ger ut för mycket pengar kan pengarna som redan finns i omlopp minska i värde
  • Brist på komponenter och insatsvaror kan leda till att priserna ökar och därmed inflationen
  • Hög efterfrågan på varor och tjänster kan leda till att tillgången minskar och priserna stiger
  • Stigande produktionskostnader för företagen kan leda till att priserna ut mot slutkonsument stiger och därmed inflationen
  • Förväntan på stigande inflation hos företag och hushåll kan leda till krav på högre priser och löner
     

Inflationen i Sverige historiskt


Inflationen i Sverige har under många år varit relativt stabil. Detta mycket tack vare att Riksbanken satt upp ett inflationsmål på 2 procent som direktionen arbetat utefter.

Vi har dock haft några rejäla toppar. 1918 hade vi den högsta inflationen hittils med ett årsgenomsnitt på 47 procent. Även 1990 hade vi en hög inflation med 10,5 procent. Vi har även haft negativ inflation 1998 med -0,2 procent och 2009 med -0,9 procent. Detta till följd av finanskriserna 1990-1993 och 2008.


Inflationen i Sverige just nu


Inflationen i Sverige mätt som KPIF ligger just nu på 2,50 %.
 

Så hanterar du en hög inflation


När priserna på varor och tjänster blir dyrare får du allt mindre för samma mängd pengar. Ett bra sätt att hantera detta på är att sänka dina levandsomkostnader. Se över dina inköp, lån, försäkringar och elavtal med mera och sänk dina kostnader så mycket som möjligt.

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Förbered din ekonomi för en vargavinter

8 minuters läsning

Nu har vi kommit en bit in på hösten och många hushåll har redan fått känna på de ökade kostnaderna. Vintern förutspås bli tuff ekonomiskt, särskilt för hushåll med små marginaler som äger sin bostad. Det kan vara ...

Föregående artikel
Rusta sommarstugan inför vintern
3 minuters läsning