Hej! En buffert syftar till att täcka oväntade kostnader eller inkomstbortfall.

Vad som är en rimlig buffertstorlek varierar kraftigt mellan olika hushåll och är också högst individuellt. Beloppet avspeglar hur din ekonomiska situation ser ut, vad du har för andra försäkringar och skyddsnät, dina ekonomiska åtaganden, och ditt behov av att ha ekonomiska skyddsvallar i privatekonomin.

För många håller tumregeln om att ha ungefär två månadslöner i reserv om olyckan skulle vara framme. Men vissa hushåll behöver en betydligt större buffert än två månadslöner. Familjeförsörjare med småbarn som bor i en villa och har bil, båt och sommarstuga behöver generellt sett en större buffert jämfört med singelhushåll som bor i en hyresrätt.

En viktig aspekt med bufferten är att pengarna ska vara lätt tillgängliga. I dagsläget finns det många säkra alternativ att välja mellan, som också ger en bra avkastning på dina pengar.