Hej!

Du kan inte göra några avdrag för exempelvis begravningskostnaden i din egen eller i dödsboets deklaration. När det kommer till dödsboet så ska tillgångar och skulder tecknas som de var vid dödsfallet. De kostnader du får ta upp i dödsboet efter dödsfallet är kostnader för begravning, bouppteckning eller vård. Det du då gör är att ta upp det som en skuld i dödsboet.

Hoppas mitt svar var till hjälp!