Det är inte en helt enkel fråga att svara på, de beror nämligen på om företaget är kollektivanslutet eller inte. Olika bestämmelser gäller för olika företag i olika branscher. Det bästa du kan göra är att kontakta företagets HR-avdelning för att få frågan besvarad.