Värsta energitjuvarna i hemmet

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
3 minuters läsning
Värsta energitjuvarna i hemmet

Duscha i 3 minuter istället för i 10 minuter. Besparingspotential: 1 270 - 5 390 kronor per år (beroende på elområde). Per person.

I förra veckan bad Expressen oss att räkna på vad man kan spara genom att t. ex. sänka värmen hemma och duscha kortare. Nedan följer våra beräkningar som visar att det faktiskt finns mycket många av oss kan göra.

Beräkningarna utgår ifrån att man använder direktverkande el. Åtgången och följaktligen kostnaderna blir lägre om man t. ex. har bergvärme eller värmepump.

Uppvärmning.

En eluppvärmd genomsnittsvilla gör av med ca 20 000 kWh/år enligt statistiska centralbyrån. Om man sänker värmen med 2 grader räknar man med att man kan spara cirka 10 procent av elförbrukningen vilket betyder runt 2 000 kWh/år. Om elpriset ligger på samma nivå som under augusti ett helt år skulle det betyda en besparing enligt följande:

Besparingspotential genom att sänka innomhustemperaturen med 2 grader:

 • Elområde 1: 2 400 kronor per år.
 • Elområde 2: 3 300 kronor per år.
 • Elområde 3: 7 900 kronor per år.
 • Elområde 4: 10 100 kronor per år.

Golvvärme 10 kvm

Elförbrukningen för en kvadratmeter golvvärme är i genomsnitt någonstans mellan 150 och 300 kWh per år. Om vi förutsätter att man använder golvvärmen dygnet runt under 6 månader per år betyder det en elförbrukning på mellan 750 - 1 500 kWh, dvs i genomsnitt 1 125 kWh.

Besparing genom att stänga av golvvärmen:

 • Elområde 1: 1 340 kronor per år.
 • Elomårde 2: 1 850 kronor per år.
 • Elomårde 3: 4 450 kronor per år.
 • Elområde 4: 5 700 kronor per år.

Dusch

Att duscha motsvarar en effekt på cirka 25 kW. Duschar du i 3 minuter går det åt ca 1,25 kWh. Duschar du i 10 minuter går det åt ca 4,2 kWh. Duschar du 3 minuter varje dag gör du av med 456 kWh/år. Duschar du 10 minuter varje dag gör du av med 1 521 kWh/år

Besparingspotential om EN person duschar 3 minuter varje dag istället för 10 minuter:

 • Elområde 1: 1 270 kronor per år.
 • Elomårde 2: 1 750 kronor per år.
 • Elomårde 3: 4 210 kronor per år.
 • Elområde 4: 5 390 kronor per år.

Glödlampa mot LED-lampa. 8 timmar per dag

En 60W vanlig glödlampa lyser ofta med en ljusstyrka på 650-750 lumen. Om lampan lyser 8 timmar om dagen så kommer den förbruka cirka 175 kWh per år.

En LED-lampa med en ljusstyrka på 806 lumen och en förbrukning på cirka 9W har en årlig förbrukning på 26 kWh om du använder den 8 timmar om dagen.

Besparing per lampa om du byter ut EN glödlampa mot EN LED-lampa:

 • Elområde 1: 178 kronor per år
 • Elomårde 2: 245 kronor per år.
 • Elomårde 3: 589 kronor per år.
 • Elområde 4: 754 kronor per år.


LED-lampans inköpspris betalar sig snabbt. Dessutom håller LED-lampan oftast mellan 20 000 – 50 000 timmar, till skillnad från glödlampan som håller omkring 1 000 – 2 000 timmar. Det betyder att din LED-lampa kan hålla i 10 år om den lyser 8 timmar per dag samtidigt som en glödlampa håller mindre än ett år.

Lästips:

Läs gärna också vår studie som vi nyligen gjorde tillsammans med Prisjakt. Den handlar om hur mycket du kan spara genom att ha maskiner hemma med bra energimärkning och köra eco-program.

Ny studie: Viktigare än någonsin med bra energimärkning i hemmet

Så här har vi räknat:

Totalkostnaden för el per kWh under augusti i år i de olika elområdena:

 • Elområde 1: 1,2 kr/kWh
 • Elområde 2: 1,6 kr/kWh
 • Elområde 3: 4,0 kr/kWh
 • Elområde 4: 5,1 kr/kWh


Då inkluderas alla rörliga kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms. Priset är framräknat genom att ta det genomsnittliga spotpriset i augusti i år i respektive elområde och lagt på ett schablonbelopp för påslaget som elhandelsbolaget har inklusive moms. En knapp krona har lagts till för den rörliga del som elnätsföretaget lägger på per kWh inklusive elskatt. Dessa belopp varierar stort beroende på vilket elavtal du har och i vilket elområde du bor men i dessa exempel har vi räknat på samma för enkelhetens skull.

Välj...

Månadspriset beräknas utifrån snittförbrukningen 20 000 kWh/år.
Bolag
Månadspris
Öre/kWh
Timpris varierar per timme och rörligt pris är en genomsnittlig kostnad som justeras periodiskt. Med fast pris låser du in en specifik kostnad per kWh. Alla tre har ofta fasta avgifter och beräknas utifrån din faktiska förbrukning.
Stockholms Elbolag
Stockholms Elbolag

Stockholms Elbolag

Stockholms elbolag är ett oberoende elbolag utan elproduktion och elnät med över 50 000 elkunder. Vi erbjuder alla kunder förnybar el och kostnadsfri samlingsfaktura på el och elnät. Varmt välkommen som kund hos Stockholms Elbolag - hela Sveriges elbolag!

Till sidan

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 610 kr 96,62 öre Till sidan
Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Vårt mål är ett Sverige som drivs av 100 % förnybar energi. Därför säljer vi bara 100 % förnybar kraft, och satsar så mycket vi orkar på investeringar och forskning. Det kommer bli bra. I alla våra erbjudanden får du alltid 100% förnybar el utan extra kostnad. Vi har fått utmärkelsen energibranschens bästa kundservice flera år i rad. Det ska var enkelt att vara kund hos oss!

Till sidan
El från vattenkraft

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft
1 365 kr 81,87 öre Till sidan
Telinet Energi
Förnyelsebar el

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 259 kr 75,54 öre
Motala Energi

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 259 kr 75,54 öre
E.ON Energilösningar AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 261 kr 75,64 öre
Cheap Energy

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 281 kr 76,84 öre
Svealands Elbolag

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 309 kr 78,54 öre
Vattenfall

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 316 kr 78,98 öre
Svekraft

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 362 kr 81,72 öre
Karlstads Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 385 kr 83,12 öre
Karlshamn Energi
Förnyelsebar el
1 387 kr 83,20 öre
Upplands Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 398 kr 83,86 öre
Kungälv Energi
Förnyelsebar el
1 403 kr 84,17 öre
GodEl

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

1 404 kr 84,24 öre
SEVAB Strängnäs Energi 1 410 kr 84,57 öre
Eskilstuna Energi & Miljö
Övrig miljöel
1 410 kr 84,57 öre
Hallstaviks Elverk 1 418 kr 85,10 öre
Bengtsfors Energi
El från vattenkraft
1 420 kr 85,19 öre
Luleå Energi
Förnyelsebar el
1 422 kr 85,34 öre
Boo Energi
Övrig miljöel
1 440 kr 86,39 öre
Lerum Energi
Förnyelsebar el
1 442 kr 86,54 öre
MälarEnergi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

El från vattenkraft

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 443 kr 86,58 öre
Jönköping Energi
Förnyelsebar el
1 448 kr 86,90 öre
Eksjö Energi
Förnyelsebar el
1 449 kr 86,93 öre
Vimmerby Energi & Miljö AB
Förnyelsebar el
1 450 kr 86,98 öre
Ale El

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 450 kr 87,00 öre
Tranås Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 453 kr 87,18 öre
Kraftringen Energi
Förnyelsebar el
1 455 kr 87,31 öre
Vaggeryds Energi AB 1 456 kr 87,38 öre
Njudung Energi 1 457 kr 87,40 öre
Tibber
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 457 kr 87,41 öre
Härryda Energi Elhandel
Förnyelsebar el
1 457 kr 87,43 öre
Borlänge Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 463 kr 87,75 öre
Falu Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 464 kr 87,85 öre
Varbergsortens Elkraft
Förnyelsebar el
1 466 kr 87,98 öre
Kalmar Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 466 kr 87,99 öre
Linde Energi
Förnyelsebar el
1 468 kr 88,10 öre
Bodens Energi
Förnyelsebar el
1 475 kr 88,48 öre
Öresundskraft
Förnyelsebar el
1 477 kr 88,61 öre
Kristinehamns Energi
El från vattenkraft
1 484 kr 89,05 öre
Oskarshamn Energi
Övrig miljöel
1 488 kr 89,29 öre
Fortum
Övrig miljöel
1 489 kr 89,32 öre
Umeå Energi
Förnyelsebar el
1 492 kr 89,53 öre
Karlskoga Energi & Miljö AB
Förnyelsebar el
1 493 kr 89,58 öre
Mölndal Energi
Förnyelsebar el
1 493 kr 89,60 öre
Nossebro Energi
El från vattenkraft
1 494 kr 89,66 öre
Tibro Energi 1 497 kr 89,83 öre
Hjo Energi AB 1 497 kr 89,83 öre
Grästorp Energi
Förnyelsebar el
1 498 kr 89,90 öre
Varberg Energi
Förnyelsebar el
1 499 kr 89,96 öre
Sollentuna Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 500 kr 89,98 öre
Telge Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 500 kr 90,02 öre
Gävle Energi
Förnyelsebar el
1 501 kr 90,03 öre
Bixia

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 501 kr 90,04 öre
Norrtälje Energi
El från vattenkraft
1 501 kr 90,09 öre
VänerEnergi
El från vattenkraft
1 501 kr 90,09 öre
Tidaholms Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 501 kr 90,09 öre
7H Kraft 1 502 kr 90,13 öre
Herrljunga Kraft 1 502 kr 90,13 öre
Billinge Energi
Övrig miljöel
1 502 kr 90,13 öre
Kvänum Energi
Förnyelsebar el
1 506 kr 90,38 öre
Uddevalla Energi AB
Förnyelsebar el
1 507 kr 90,43 öre
Kinnekulle Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 510 kr 90,59 öre
VB Energi 1 521 kr 91,28 öre
Lysekils Energi Vind AB
Förnyelsebar el
1 522 kr 91,33 öre
Fyrfasen Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 530 kr 91,83 öre
Göteborg Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 542 kr 92,53 öre
Gislaved Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 548 kr 92,88 öre
BestEl
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 558 kr 93,48 öre
Borås Elhandel

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 560 kr 93,58 öre
Greenely
Övrig miljöel

Timpris

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

1 561 kr 93,67 öre
Skånska Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 563 kr 93,76 öre
Alingsås Energi

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Förnyelsebar el
1 565 kr 93,93 öre
Falkenberg Energi
Bra miljöval-märkt el
1 571 kr 94,25 öre
Mellanskånes Kraft
Förnyelsebar el
1 573 kr 94,36 öre
Näckåns Energi 1 577 kr 94,63 öre
HEM - Halmstads Energi och Miljö AB
Förnyelsebar el
1 580 kr 94,78 öre
Almnäs Elhandel 1 603 kr 96,20 öre
Värnamo Energi AB
Förnyelsebar el
1 607 kr 96,42 öre
Affärsverken
Förnyelsebar el
1 622 kr 97,35 öre
Nordic Green Energy
Förnyelsebar el
1 627 kr 97,64 öre
Sundsvall Energi 1 755 kr 105,33 öre
Gotlands Energi AB

Om schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Övrig miljöel
1 982 kr 118,90 öre

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Då ska du besikta bilen (komplett guide)

4 minuters läsning

Som fordonsägare är det ditt ansvar att se till att boka en bilbesiktning. Det är ingenting som Transportstyrelsen kommer att påminna dig om, utan något du bokar på egen hand via ett besiktningsföretag. Att besikta bilen i tid är mycket viktigt eftersom ...

Föregående artikel
Annuitetslån – Allt du behöver veta
3 minuters läsning