Compricers Ekonomistipendium

Compricers Ekonomistipendium

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Vi brinner för att göra svenska hushåll lite rikare och att sprida kunskap om privatekonomi.

Nu vill vi belöna dig som bidragit till att öka kunskapen inom vår bransch.

Compricers Ekonomistipendium delas varje år ut till den bästa uppsatsen inom privatekonomi. Stipendiet är värt 20 000 kronor.

Ansökningsperioden pågår till och med 30 september 2023.

Om stipendiet


Vårt stipendium kan sökas av dig som skrivit en C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under 2023.

Uppsatsen kan handla om något av de områden Compricer är verksamma inom såsom bolån, privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring eller el men även författare till uppsatser som berör andra ämnesområden inom privatekonomi är välkomna att ansöka.

Tidigare vinnare:


Miriam Hamberg - 2022
Lien Hoang - 2021
Sista ansökningsdag 30 september 2023
Vinnaren utses senast november 2023

Ansökningsregler


- Delas ut till den eller de författare som skrivit den, av juryn utsedda, bästa uppsatsen inom privatekonomi under 2023

- Uppsatsen ska ha skrivits på C- eller D-nivå vid en svensk högskola eller universitet

- Värdet på stipendiet uppgår till 20 000 kronor. Vid flera författare fördelas vinstsumman lika

- Juryn består av medarbetare på Compricer AB vars beslut inte kan överklagas

- Vid bedömningen tar juryn hänsyn till vad uppsatsen bidragit med för ny kunskap till det privatekonomiska området samt arbetets kvalitet i sin helhet

- För att utbetalning av stipendiet ska kunna ske måste registrering vid nämnt lärosäte kunna styrkas för tidpunkten vid uppsatsens inlämnande

- Vinnaren presenteras på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev samt meddelas personligen

- Vinnaren godkänner att namn och efternamn kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Compricer AB

- Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren

- Anställda hos Compricer AB, dess samarbetspartners eller sådana personers familjemedlemmar får inte delta i tävlingen

Så ansöker du


Skicka din uppsats till stipendium@compricer.se

I ansökan anger du:
- För- och efternamn
- Lärosäte
- Utbildning
- Bifogad fil med uppsatsen
- En kort sammanfattning om vad uppsatsen handlar om och de viktigaste slutsatserna du/ni kommit fram till

Compricer kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera stipendieansökan och slutligen utse en stipendiat. Vinnaren kommer att publiceras med namn och eventuellt bild på Compricers hemsida. Personuppgiftsbehandlingen baseras på Compricers berättigade intresse att kunna tillhandahålla stipendiet. För att läsa mer om dina rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling kan du besöka vår personuppgiftspolicy.

Har du några frågor?


Kontakta oss på stipendium@compricer.se