Vinnare av Compricers Ekonomistipendium 2023

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
1 minuts läsning
Vinnare av Compricers Ekonomistipendium 2023

Compricers Ekonomistipendium delas varje år ut till den bästa uppsatsen inom privatekonomi. Nu har vi det stora nöjet att kunna presentera 2023 års vinnare: Sofie Valentin och David Narva.

Compricer arbetar varje dag för att hjälpa svenska hushåll till en bättre privatekonomi. En del i det arbetet är att sprida kunskap om sådant som kan påverka din ekonomi. För tre år sedan instiftade vi ett stipendium med syftet att uppmärksamma studenter som bidragit till viktiga upptäckter inom vårt område.

Inför 2023 års prisutdelning fick vi mängder av ansökningar. Sverige kryllar av duktiga studenter som brinner för frågor som knyter an till vad vi här på Compricer arbetar med och tycker är viktigt.

Efer att juryn gått igenom bidragen stod till slut en uppsats kvar som vinnare...
 

Vinnare: Sofie Valentin och David Narva


Sofie Valentin och David Narva har med sin uppsats How young people cope in times of economic uncertainty vid Handelshögskolan i Stockholm undersökt hur unga svenskar agerar och tänker kring sin ekonomi i tider av ekonomisk oro.
 

Grattis! Hur känns det att ha vunnit Compricers Ekonomistipendium 2023?


- Vi är mycket tacksamma och glada för ert stipendium. Det är mycket betydelsefullt för oss att vår uppsats anses relevant både inom universitetsvärlden och praktiken. Stort tack!
 

Varför valde ni att skriva om hur unga vuxna hanterar ekonomisk osäkerhet?


- Vid valet av uppsatsämne hade vi båda följt noggrant med i den pågående inflationen och den ekonomiska oron i Sverige. Tidigare hade vi hört mycket om effekterna av pandemin samt följder från Ukrainakriget. Dessa händelser väckte vårt intresse för hur det påverkar både vår personliga ekonomi samt hur andra i vår generation påverkas. Sverige har inte haft så hög inflation på ca 30 år, därför fann vi det särskilt intressant att undersöka hur dagens unga vuxna upplever det ekonomiska klimatet.

Ekonomi handlar om hushållningen av begränsade resurser. Vi hade olika syn på hur vi skulle optimera värdet för pengarna: Sofie ansåg att man ska spara mer i tider av ekonomisk oro medan David ansåg att man ska spendera mer nu om priserna fortsätter att öka i den snara framtiden. Vi reagerade på våra olika perspektiv och kände att vi behövde undersöka hur andra unga vuxna tänker och resonerar kring sparande och konsumtion.


I studien fann ni att framtidstron påverkar hur unga konsumerar och sparar idag


- Ja, det stämmer. Vi fann att unga vuxna som tror på en god ekonomi inom ett år är mindre benägna att spara i nuläget, samt vice versa. Vi fann också att intentionen till att spara inte påverkades av den ekonomiska situationen i nuläget.
 

Vad påverkar unga vuxna mest när det kommer till hur benägna de är att spara i tider av ekonomisk osäkerhet?


- Attityd var den största påverkande faktorn till intentionen att spara i ekonomisk osäkerhet i vår studie. I linje med tidigare forskning omfattar begreppet attityd tre komponenter: känslor, länkar till tidigare beteende och framtida intention samt den tredje komponenten tankar och tron. Vi blev inte förvånade av resultatet, när vi valde variabler och konstrukt till modellen förväntade vi oss att attityd skulle ha en stor påverkan då begreppet omfattar de grundläggande elementen som formar och styr individens inställning till sparande i ekonomisk osäkerhet.
 

Påverkar sociala medier ungas beteende när det kommer till sparande?


- Sociala medier är en stor del av unga vuxnas vardag och vi använder dem dagligen för att ta del av ekonomiska nyheter. Trots att unga vuxna är konsumenter av sociala medier är de oberoende i sina beslut kring sparande och konsumtion.
 

Är det något annat ni fann i studien som ni vill berätta om?


En intressant upptäckt var att impulsivt köpbeteende är negativt relaterat till sparande. Vi reagerade på att unga vuxna vill spara i rådande tider men trots det gör man oplanerade köp och upplever en glädje när de gör det. Detta motsäger vår studie men som vi diskuterar i uppsatsen så kan detta förklaras som en hanteringsmekanism från unga vuxnas perspektiv, att man använder impulsivt köpande som en flykt från negativa känslor som kommer från ekonomisk osäkerhet.
 

Tack Sofie och David för er tid och stort grattis än en gång till Compricers Ekonomistipendium 2023!
 

Om stipendiet


Compricers Ekonomistipendium delas varje år ut till den bästa uppsatsen inom privatekonomi. Stipendiet är värt 20 000 kronor och kan sökas av dig som skrivit en C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under 2024.

Läs mer och ansök på Compricers Ekonomistipendium

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Styrräntan kvar på 4 procent men signal om kommande sänkning

1 minuts läsning

Dagens Riksbanksbesked var väntat och beskedet gav oss den första signalen om att även Riksbanken ser möjliga sänkningar av styrräntan under året som kommer. Vid förra beskedet (29 november - första beskedet sedan april 2022 där räntan inte ...

Föregående artikel
Förslag: Höjt bolånetak och slopat ränteavdrag för lån utan säkerhet
1 minuts läsning