Jämför elpriser
och byt avtal

Läs mer om vad kärnkraft är, kärnkraft i Sverige och om kärnkraft är miljövänligt.

Om kärnkraft

Här kan du läsa mer om kärnkraft och hur det fungerar. Läs det som intresserar dig och jämför sedan elavtal och hitta det bästa för dig!
Jämför nu >>

Elavtal

Vad är kärnkraft?

Med kärnkraft avses att utvinna energi ur atomer. Den teknik som fram till idag har använts i kärnkraftverk kallas för fission. Detta innebär att man klyver atomkärnor och utvinner den energi som skapas genom detta. Det finns även något som kallas fusion. Detta innebär att man slår ihop lätta atomkärnor till tyngre. Detta har dock ännu inte kunnat användas i kommersiellt bruk.

Ett kärnkraftverk är egentligen ett värmekraftverk. När uran klyvs skapas värme som i sin tur värmer upp vatten till ånga som sedan driver en ångturbin och på sätt skapas energi.

I Sverige finns två typer av reaktorer, kokarreaktor (på engelska: Boiling Water Reactor) och tryckvattenreaktor (på engelska: Pressurized Water Reactor). Skillnaden mellan dessa är att i kokarreaktor används samma vatten i reaktor som i turbin medan i tryckvattenreaktor är trycket i reaktorn så högt att det inte kan koka, detta vatten värmer istället i sin tur vatten i en separat krets som driver turbinerna.

Är kärnkraft miljövänligt?

Kärnkraft ger inte upphov till utsläpp av växthusgaser och farliga gaser i atmosfären och anses därför av en del vara ett miljövänligt energislag.

Det finns primärt två skäl till att man enligt en del inte bör klassificera kärnkraft som miljövänligt.

Det ena skälet är att det uttjänta uranet måste slutförvaras någonstans efter att det inte längre kan användas i energiproduktionen. Eftersom uranet avger radioaktivitet under lång tid måste man ha en säker och stabil plats att förvara detta. Detta innebär en potentiell risk för framtida generationer eftersom det handlar om mycket långa tidsperioder innan avfallet inte längre är radioaktivt. Förespråkarna för kärnkraft hävdar dock att detta inte kommer att vara ett lika stort problem framöver eftersom det som idag klassas som kärnavfall kommer att kunna användas i andra syften samt som bränsle mycket längre än idag.

Det andra skälet är risken för olyckor samt attentat. Det har i historien förekommit ett antal kärnkraftsolyckor. Senast 2011 i Japan i samband med jordbävningen. Innan dess var den mest allvarliga olyckan i Tjernobyl i Ryssland. Trots att säkerhet prioriteras mycket högt i kärnkraftverk kan man givetvis aldrig med 100 % säkerhet garantera att inga olyckor kommer att inträffa.

Ett tredje argument mot kärnkraft är att brytningen av uran anses vara skadligt för både människor och för naturen. Det finns uppgifter om att uranbrytning bland annat kan ge skador på landskapet, föroreningsutsläpp i vattendrag och lungcancer hos gruvarbetare.

Kärnkraft i Sverige och utomlands

Sverige har idag tolv reaktorer på fyra platser, av dessa är i dagsläget 10 i drift. Dessa anläggningar togs i drift mellan 1972 och 1985. Under vintern 2010/2011 var ett antal av reaktorerna ej i drift eller inte i full drift vilket var ett av skälen till de höga elpriserna under vintern.

Enligt Energimyndigheten stod kärnkraft för 38 % av den totala elproduktionen i Sverige under 2010.

Efter kärnkraftolyckan i Japan har en del länder ändrat sin inställning till kärnkraft. Där bland annat Tyskland har stängt ned ett antal verk och har ändrat sina planer för kärnkraften framåt. Enligt World Nuclear Association står kärnkraft för cirka 13-14 % av världens elproduktion.

El powerman

Läst klart? - Fyll i ditt postnummer och jämför Sveriges elpriser

El powerman

Jämför elavtal

Fyll i ditt postnummer och jämför Sveriges elavtal

Compricer logo Lär dig mer om el

Nedan finns länkar till fler sidor som kan hjälpa dig!

Elpriser
Läs och lär dig mer om fast och rörligt elpris! Mer om elpriser

Hur fungerar det med elavtal?
Vad är bra att tänka på och hur funkar det när man ska byta elhandelsbolag?
Mer om att teckna elavtal >>

Energibesparingstips
Vad kan du göra för att sänka din elräkning idag! Här får du många handfasta tips!
Mer om energibesparing >>

Rörligt elpris
Läs och lär dig mer om rörliga elpriser!
Mer om rörligt elpris

Fast elpris
Läs och lär dig mer om fasta elpriser
Mer om fast elpris >>

Funderar du på värmepump?
Här kan du läsa mer om värmepumpar och hur de funkar.
Mer om värmepumpar >>

Elhandel och elnät vad är det?
Här kan du läsa mer om elbolag och om skillnaden mellan elhandelsbolag och elnätsbolag. Läs mer >>

Sverige delas upp i elområden
Sverige kommer delas upp i fyra elområden. Vad innebär detta för mig?
Mer om olika elområden >>

Hitta bästa elavtalet för dig!
Jämför nu >>