Jämför elpriser
och byt avtal

Här kan du läsa mer om olika miljömärkningar och hur det funkar.
Få mer information om Bra miljöval, SERO, EPD och andra märkningar.

Om miljömärkt el

Det finns en del olika miljömärkningar av el. Här tar vi upp de vanligaste och berättar vad de står för. Det primära syftet med miljömärkningar är egentligen att du som konsument ska vara säker att den el du köper verkligen är miljövänlig.

Läs det som intresserar dig och jämför sedan miljövänliga elavtal och hitta det bästa för dig!
Jämför nu >>

Miljömärkt

Olika miljömärkningar

Det finns ett antal olika miljömärkningar av el. Här tar vi upp de vanligaste och vad de innebär.

Bra miljöval
Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Genom att välja el märkt med bra miljöval får man enligt Naturskyddsföreningen el från sol, vind, vattenkraft eller biobränslen. Naturskyddsföreningen hävdar också att deras märkning är den enda miljömärkningen som ställer tuffa miljökrav på produktionen.

Elbolagen med Bra miljöval-el investerar också i olika projekt som stödjer energieffektivisering och miljö. Det är många elhandelsbolag som erbjuder denna märkning mot en extra kostnad. Läs mer på:
www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/

EPD - Environmental Product Declaration
EPD är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv. Det var Sverige som initierade EPD-systemet i slutet av 1990-talet. Sedan mars 2007 är systemet internationellt och förvaltas av International EPD Consortium. Läs mer på: www.environdec.com

För att få kalla det EPD-el ska det finnas en produktionsgaranti avseende hur produktionen har gått till, vilka resurser som gått åt och om elproducenten har haft någon form av negativ påverkan på miljön vid produktionen.

SERO
SERO står för Sveriges Energiföreningars Riksorganisation. Detta är en ideell föreningen som bildades 1980. Enligt dem själva är deras uppgift att: "Att främja användningen av lokala, förnybara energikällor som ingår i ett ekologiskt kretslopp med minsta möjliga miljöpåverkan."

De produktionsformer som ingår i märkningen är är vindkraft, småskalig vattenkraft upp till 10 MW samt solel. Enligt SERO är Bixia just nu det enda elbolaget som får använda denna märkning. Läs mer här:
http://www.sero.se

El powerman

Läst klart? - Fyll i ditt postnummer och hitta bästa miljömärkta avtalet för dig!

El powerman

Jämför miljömärkta elavtal!

Fyll i ditt postnummer och starta din jämförelse av Sveriges elbolag

Compricer logo Lär dig mer om el

Nedan finns länkar till fler sidor som kan hjälpa dig!

Hur fungerar det med elavtal?
Vad är bra att tänka på och hur funkar det när man ska byta elhandelsbolag?
Mer om att byta elavtal >>

Energibesparingstips
Vad kan du göra för att sänka din elräkning idag! Här får du många handfasta tips!
Mer om energibesparing >>

Rörligt elpris
Läs och lär dig mer om rörliga elpriser!
Mer om rörligt elpris >>

Fast elpris
Läs och lär dig mer om fasta elpriser
Mer om fast elpris >>

Elhandel och elnät vad är det?
Här kan du läsa mer om elbolag och om skillnaden mellan elhandelsbolag och elnätsbolag. Läs mer >>

Funderar du på värmepump?
Här kan du läsa mer om värmepumpar och hur de funkar.
Mer om värmepumpar >>

Sverige delas upp i elområden
Bor du i elområde 4, 3, 2 eller 1? Läs mer om hur du påverkar.
Mer om elområden >>

Hitta bästa elavtalet för dig!
Jämför nu >>