Jämför elpriser
och byt avtal

Lär dig mer om vindkraft och se om det är något för dig.
Få mer information om vad vindkraft är, om det är miljövänligt samt vindkraft för dig som konsument.

Om vindkraft

Här kan du läsa mer om vindkraft och hur det fungerar. Läs det som intresserar dig och jämför sedan miljövänliga elavtal och hitta det bästa för dig!
Jämför nu >>

Vindkraft

Vad är vindkraft?

Vindkraft innebär att man utvinner energi från vinden. Vind uppstår genom att tryckskillnader ger upphov till luftströmningar där luft strömmar från områden med högt tryck till områden med lågt tryck.

Människan har använt vindkraft sedan lång tid tillbaka. På havet har man länge fört fram segelbåtar med vindens kraft. På land användes vindkraften tidigare framförallt i väderkvarnar exempelvis för att mala mjöl. De senaste årtiondena har den tekniska utvecklingen för vindkraften gått snabbt, enligt Svensk Vindkraftsförening har vindkraftverken fördubblats i storlek ungefär vart fjärde år sedan mitten av 80-talet.

Eftersom vinden inte blåser precis vid markytan och ökar med höjden måste vindkraftverk vara relativt höga för att ha en godtagbar produktion. De måste även ha relativt stora rotorblad för att generera en bra produktion. Det största vindkraftverket i Sverige idag är cirka 110 m högt och har 100 m i rotordiameter. Enligt Svensk Vindkraftsförening producerar vindkraftverk som har en lämplig placering el cirka 80 % av tiden.

Enligt Energimyndigheten stod vindkraft för 2,4 % av den totala nettoproduktionen av el i Sverige under 2010, jämfört med 2009 då andelen var 1,9 procent.

Är vindkraft helt miljövänligt?

Vindkraft är en förnybar energi och själva produktionen har ingen negativ miljöpåverkan. Det argument som dock ofta anförs vad gäller vindkraftens negativa miljöpåverkan är att vindkraftverk förfular miljön samt låter mycket. Det finns även en del som hävdar att det kan störa djurlivet, främst fåglar som enligt uppgift kan störas och skadas av vindkraftsparker.

Som i alla diskussioner finns det argument för och emot båda sidor. Svensk Vindkraftsförening bemöter på denna sida en del av argumenten mot vindkraft, se: http://www.svensk-vindkraft.org/

Vindkraft för dig som konsument

Som konsument finns det flera sätt att välja vindkraft.

Dels finns det ett antal elhandelsbolag som antingen enbart säljer vindkraftsproducerad el eller att de som ett tillval erbjuder vindkraftsproducerad el. Detta är kanske det "enklaste" sättet för dig som konsument att välja vindkraft.

En mer "direkt" variant att få vindkraft är att köpa andelar i vindkraftverk. Då är du själv med och finansierar byggandet av ett vindkraftverk. Du får sedan köpa elen som produceras från detta kraftverk.

Du kan givetvis också själv välja att producera din egen vindkraft. Detta förutsätter dock en hel del arbete och det är inte helt enkelt att få tillstånd. Det kräver också givetvis att du bor så att du har möjlighet att bygga ett verk på din tomt.

El powerman

Läst klart? - Fyll i ditt postnummer och jämför Sveriges elavtal

El powerman

Jämför miljömärkta elavtal!

Fyll i ditt postnummer och jämför Sveriges elavtal

Compricer logo Lär dig mer om el

Nedan finns länkar till fler sidor som kan hjälpa dig!

Hur fungerar det med elavtal?
Vad är bra att tänka på och hur funkar det när man ska byta elhandelsbolag?
Mer om att byta elavtal >>

Elpriser
Läs och lär dig mer om fast och rörligt elpris! Mer om elpriser

Hur fungerar det med elavtal?
Vad är bra att tänka på och hur funkar det när man ska byta elhandelsbolag?
Mer om att byta elavtal >>

Energibesparingstips
Vad kan du göra för att sänka din elräkning idag! Här får du många handfasta tips!
Mer om energibesparing >>

Rörligt elpris
Läs och lär dig mer om rörliga elpriser!
Mer om rörligt elpris >>

Fast elpris
Läs och lär dig mer om fasta elpriser
Mer om fast elpris >>

Sverige delas upp i elområden
Bor du i elområde 3, 4, 2 eller 1? Läs mer om hur du påverkar.
Mer om elområden >>

Elhandel och elnät vad är det?
Här kan du läsa mer om elbolag och om skillnaden mellan elhandelsbolag och elnätsbolag. Läs mer >>

Funderar du på värmepump?
Här kan du läsa mer om exempelvis luftvärmepumpar och hur de funkar. Mer info om värmepumpar >>

Hitta bästa elavtalet för dig!
Jämför nu >>