Nackdelar med att binda räntan är att ränteläget kan sjunka under den tid du har bundit räntan på ditt lån. Du får då ingen glädje av det för när du binder räntan gör du även en överenskommelse med banken om hur mycket du skall amortera under den tid räntan är bunden.

Skulle du vilja lösa lånet i förtid för att exempelvis byta låneinstitut, sälja bostaden eller amortera mer än ni kommit överens om får du betala ränteskillnadsersättning. Den ersättningen är avdragsgill precis som vanlig ränta.

Fördelen med rörlig ränta är att du alltid kan lösa lånet eller amortera hur mycket du vill utan extra kostnader. Bind därför aldrig räntan på lånet längre tid än du räknar med att bo kvar. Och innan du binder någon del bör du först undersöka vem som ger dig det bästa erbjudandet.

Har du bunden ränta måste du vara uppmärksam på när den bundna tiden går ut om du inte vill att banken ska binda räntan på en ny period till den ränta som gäller då.

Ann-Sofie Magnusson
familjeekonom Ikano Bank