Ingen vet säkert hur räntorna blir framöver. Ju längre fram i tiden desto större är osäkerheten. Det innebär att du tar en viss risk vad du än väljer. Räntorna kan ta en annan väg än du trodde och lånet blev dyrare än om du valt ett annat alternativ. Därför är inget val mer rätt än ett annat.

De bundna räntorna är rätt låga nu och man förväntar sig att de ska stiga något under våren. Problemet är bara det att den rörliga räntan förväntas sjunka i och med lågkonjunkturen och att Riksbanken troligen fortsätter att sänka reporäntan. Den förväntas ligga på en låg nivå även under nästa år.

Så binder du på lite längre tid gör du det utifrån tron att den högre kostnaden du får de första åren kan du ta igen de resterande år när konjunkturen vänder och räntan stiger. Ingen kan idag säga när vändningen sker.

Vill du veta hur stora kostnader du har framöver kan en bunden ränta på längre tid vara ett alternativ. Väljer du rörligt, vilket mycket ändå talar för, kan du fundera över om du längre fram ska välja rörligt med räntetak.

Väljer du både rörligt och bundet har du minskat ditt risktagande, men kommer då inte att ha åstadkommit ”bästa räntevalet”.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank