Hur mycket man ska ha i sparande beror på vilken ålder man är i, vilket försörjningsansvar man har, hur uppbunden man är på bostad, bil, båt, fritidshus osv samt vilka mål/drömmar man har.

Det är mer en fråga om hur stort sparkapitalet bör vara än om hur stor andel av lönen man ska sätta av. Ett första riktmärke är att ha två månadslöner sparade för en buffert för oförutsett.

Har man barn, villa och bil är det rimligt att sträva efter att ha 100 000 kr i buffert och för utbyte av vit- och svartvaror. Är man beroende av bil behöver man kapital till bilköpet. Antingen lånar man eller sparar man, men utrymmet måste finnas i ekonomin, kanske 3 000 kr i månaden.

Den som är ung och ännu inte bildat familj eller köpt en bostad behöver ha ett högt månadssparande för handlingsfrihet och möjlighet att köpa allt som sedan blir nödvändigt, bostad, bohag och bil. Riktmärket kan vara 4-5 000 kr i månaden.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank