Ekonomiskolan del 7: Försäkringar

Ekonomiskolan /
Ekonomiskolan del 7: Försäkringar

Det finns en uppsjö av försäkringar. Några behöver du, andra inte. Du måste ställa kostnaden för försäkringen mot risken för det den försäkrar dig mot. Alla har vi olika försäkringsbehov och det är viktigt att lägga lite tid på att fundera över vilket behov just du har och hur mycket du känner är rimligt att betala för det i form av löpande premier.

Innehåll:

 1. Försäkringar du bör ha
  - Hemförsäkring
  - Bilförsäkring
  - Barnförsäkring

   
 2. Försäkringar att överväga
  - Olycksfallsförsäkring
  - Sjukförsäkring
  - Drulle-/allriskförsäkring
  - Livförsäkring
  - Djurförsäkring
  - Inkomstförsäkring

   
 3. Försäkringar du kanske inte behöver
  - Produktförsäkringar
  - Reseförsäkring

   
 4. Bra att veta om försäkringar
  - Du kan få ersättning från flera försäkringar
  - Då ska du se över ditt försäkringsskydd

   
 5. Checklista försäkringar

 

Försäkringsbolagen premierar inte trogna kunder. Precis som vid bolån gäller ofta det motsatta: ditt försäkringsbolag höjer din premie varje år så länge du inte gör något. De som ser över sitt försäkringsskydd då och då, och är beredda att byta försäkringsbolag, har ofta ett bättre skydd till ett lägre pris än de som är trogna sitt försäkringsbolag.

Försäkringar du bör ha

Det finns några försäkringar som de allra flesta bör ha, t ex en hemförsäkring. Hemförsäkringen försäkrar inte bara de allra flesta sakerna i ditt hem utan innehåller också andra viktiga delar såsom ansvarsförsäkring och reseförsäkring. Om du har en bil måste den enligt lag försäkras med åtminstone en trafikförsäkring och om du har hemmaboende barn är en barnförsäkring klokt att ha. Har du en båt, en mc, ett sommarställe eller liknande behöver du troligtvis försäkra även den egendomen.

Hemförsäkring

Det finns ingen lag som säger att du måste ha en hemförsäkring, men det rekommenderas starkt av bland andra Konsumenternas försäkringsbyrå. Hemförsäkringen är ett försäkringspaket som kan ge dig ersättning om dina saker blir stulna eller skadade och skyddar dig om du till exempel råkar ut för något på en resa eller blir utsatt för brott. Alla hemförsäkringar innehåller egendomsskydd, ansvarsskydd, reseskydd och överfallsskydd.

 • Egendomsskyddet kan ge ersättning för saker som blir stulna eller utsatta för brand- eller vattenskada. Skyddet gäller alla saker du äger, hyr eller lånar för privat bruk.
   
 • Ansvarsskyddet kan täcka skadestånd som du krävs på, exempelvis om din hund orsakat bitskador eller om en vattenläcka i din lägenhet orsakat vattenskador hos dina grannar.
   
 • Reseskyddet som finns i din hemförsäkring gäller under 45–60 dagar beroende på vilken försäkring du har. Reser du under längre tid behöver du en utökad försäkring, vilket även gäller om resan innehåller aktiviteter som anses ha hög risk.
   
 • Överfallsskyddet kan ge ersättning om du till exempel skulle bli misshandlad.

Var uppmärksam på att din hemförsäkring kanske inte täcker värdesaker du har hemma, till exempel dyr konst eller dyra smycken. Ofta kan du välja en mer omfattande hemförsäkring, eller ett tillägg, för att få det skyddet, men du kan också teckna en separat försäkring för dina värdesaker. 

I mer omfattande hemförsäkringar ingår ibland ett allrisktillägg (som täcker plötsliga och oförutsedda händelser, även kallat drulleförsäkring) och ett utökat reseskydd (där exempelvis avbeställningsskydd ingår). Ingår inte dessa delar kan de vanligtvis tecknas separat. Olycksfallsförsäkring ingår normalt inte i en hemförsäkring utan måste tecknas separat.

En hemförsäkring gäller normalt för alla som bor på adressen. I vissa fall krävs det att du är folkbokförd på adressen eller att ditt namn står på försäkringsbrevet. Se över villkoren när du tecknar försäkringen så att alla du vill ska vara försäkrade verkligen är det, och se till att uppdatera försäkringen om det behövs när någon flyttar in eller ut. Även innan en resa kan det vara bra att dubbelkolla att allt är som det ska. Barn täcks av hemförsäkringen hos den förälder där de är skrivna, även under den tid de bor hos den andra föräldern om föräldrarna är separerade. I vissa fall täcker hemförsäkringen hos den andra föräldern skador även om barnen inte är skrivna där.

Bostadsrättsförsäkring 

Bor du i en bostadsrätt ansvarar du för det inre underhållet av lägenheten (ytskikt och fast inredning) och för skador som kan inträffa i den. Utan en bostadsrättsförsäkring riskerar du att få betala kostsamma reparationer vid skada. Bostadsrättsförsäkringen tecknar du genom ett tillägg till din hemförsäkring eller genom en kombinerad hem- och bostadsrättsförsäkring. Ibland ingår bostadsrättsförsäkringen i föreningens fastighetsförsäkring, och i så fall behöver du endast en hemförsäkring. Vid all ersättning drar försäkringsbolagen av för arbetskostnad och ålder på skadade material.

Villaförsäkring

En villaförsäkring tecknas ofta i kombination med en hemförsäkring och kallas då för villahemförsäkring. Villaförsäkringen kan ge dig ersättning för skador på din villa, din tomt och fasta installationer såsom garage och uthus. Försäkringen innehåller även ett rättsskydd, en ersättning för kostnader för ett juridiskt ombud om du hamnar i tvist samt ett ansvarsskydd som täcker skadestånd om till exempel en besökare eller en hantverkare skadar sig hemma hos dig. En villaförsäkring omfattar skada från brand, översvämning, nedfallna träd samt skador på köks- och badrumsinredning, värmepanna och andra installationer såsom rör och ledningar. En villaförsäkring täcker vanligtvis även skador på utomhusbelysning, växter, staket, flaggstänger, gångar, uppfarter och bryggor som tillhör fastigheten.

Bilförsäkring 

För att du ska kunna köra din bil lagligt måste den vara påställd. Det innebär att du har en trafikförsäkring på bilen och betalar fordonsskatt. Trafikförsäkringen täcker skador som drabbar tredje part, alltså andra personer än du själv samt deras egendom, i samband med trafikolycka. Det är en så viktig försäkring att du måste ha den enligt lag. Eftersom trafikförsäkringen endast täcker skador på tredje part behöver du oftast även en halvförsäkring eller en helförsäkring.

I en halvförsäkring ingår, utöver trafikförsäkring, normalt sett stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En halvförsäkring täcker inte skador på själva bilen, så kallad vagnskada. Maskinskadedelen i halvförsäkringen ersätter dock skada på motor och växellåda. Utöver det som ingår i en halvförsäkring ingår i helförsäkringen även en vagnskadeförsäkring. Helförsäkringen täcker skador på din bil i samband med trafikolycka, krock med vilt och skadegörelse.

Vid köp av en ny bil ingår normalt sett en vagnskadeförsäkring i tre år, vilket gör att du kan välja en halvförsäkring och ändå ha fullgott skydd. När vagnskadeförsäkringen går ut bör du dock välja en helförsäkring. Om bilen är lite äldre och mindre värd är det upp till dig att avgöra om du nöjer dig med en halvförsäkring eller om det räcker med en trafikförsäkring. Då måste du vara beredd att själv stå för kostnaderna om bilen går sönder i en krock eller blir utsatt för skadegörelse eller blir stulen. Barnförsäkring 

Om du har hemmaboende barn är en barnförsäkring näst intill obligatorisk. Går ditt barn i skola eller på förskola är hon eller han olycksfallsförsäkrad under skoltid (vissa försäkringar täcker även på fritiden), men du behöver en barnförsäkring som täcker upp utanför skoltid och som gäller om barnet blir allvarligt sjukt eller svårt skadat. En barnförsäkring kan också ge ekonomiskt stöd om barnet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kommer ut i arbetslivet och får låg ersättning från samhället.

En bra barnförsäkring gäller både sjukdom och olycksfall och ger ersättning vid bland annat medicinsk invaliditet (bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning), ekonomisk invaliditet (bestående arbetsoförmåga) och allvarliga diagnoser. Ersättning ges också till äldre barn vid sjukskrivning och till föräldrar som beviljats vårdbidrag/omvårdnadsbidrag.

En barnförsäkring gäller aldrig för något som inträffade innan du tecknade försäkringen. Därför är det viktigt att du tecknar en försäkring för ditt barn så tidigt som möjligt. I samband med ansökan får du fylla i en hälsodeklaration i barnets ställe. Se till att svara utförligt på frågorna, då oriktiga uppgifter kan resultera i att försäkringen inte gäller. Om du funderar på att byta barnförsäkring ska du försäkra dig om att du får samma skydd i den nya försäkringen som i den gamla.


 

Försäkringar att överväga

Olycksfallsförsäkring 

En olycksfallsförsäkring skyddar dig vid allvarliga skador som kan leda till bestående men, men också om du exempelvis ramlar och slår ut en tand. Försäkringen kan ge ersättning bland annat vid medicinsk invaliditet (bestående skada), ekonomisk invaliditet (bestående arbetsoförmåga), allvarliga diagnoser och dödsfall samt för kostnader i samband med vård vid olycksfall. En olycksfallsförsäkring ersätter inte alla olycksfall och gäller aldrig något som inträffat innan den tecknades. Det försäkringsbelopp du väljer i din olycksfallsförsäkring påverkar vilken ersättning du får om en skada leder till bestående besvär. När du ansöker om försäkringen får du fylla i en hälsodeklaration. Se till att svara utförligt på frågorna, då oriktiga uppgifter kan resultera i att försäkringen inte gäller.Sjukförsäkring

En sjukförsäkring har flera inbyggda moment och kan ge dig ersättning vid bestående invaliditet orsakad av sjukdom, en månadsersättning om du blir långvarigt sjukskriven, ett engångsbelopp för vissa sjukdomar direkt vid diagnos och ett större belopp om du blir helt arbetsoförmögen på grund av vissa allvarliga diagnoser, såsom cancer, hjärtinfarkt och stroke. Vissa försäkringsbolag har en karenstid, vilket innebär att en sjukförsäkring inte gäller sjukdomar som visar sig inom exempelvis sex månader från det att du tecknade försäkringen. Liksom för olycksfallsförsäkringen får du fylla i en hälsodeklaration när du ansöker om en sjukförsäkring.

Drulle-/allriskförsäkring

En drulleförsäkring, eller allriskförsäkring som det egentligen heter, kan vara ett bra tillägg till din hemförsäkring – om den inte redan ingår. Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador och kan ersätta dig om du tappar något eller blir bestulen utanför hemmet. Den kan även ersätta dig om du råkar förstöra något hemma, till exempel genom att tappa din mobil i toaletten. En allriskförsäkring täcker ofta reparationen om din skärm på mobilen går sönder. Självrisken, alltså det belopp du själv får betala när du nyttjar din försäkring, brukar dock ligga på 1 500 kronor, och försäkringsbolaget kan dessutom reducera ersättningen om mobilen inte är helt ny (åldersavdrag).Livförsäkring 

En livförsäkring skyddar dina anhöriga genom att betala ut ett engångsbelopp till dem om du går bort. Om din familj är beroende av din inkomst eller om ni har gemensamma lån kan det finnas anledning för dig att skaffa en livförsäkring. Du kan själv ange förmånstagare för din livförsäkring. Har du inte angett någon förmånstagare betalas ersättningen i första hand ut till maka/make/registrerad partner/sambo, i andra hand till barn eller andra arvingar. Vilken premie du får betala beror på vilket försäkringsbelopp du väljer och på hur gammal du är. En livförsäkring gäller för ett år i taget, men förlängs automatiskt upp tills du når en viss ålder, vanligtvis 65 år. Det är viktigt att du svarar utförligt och sanningsenligt på frågor du får om din hälsa när du tecknar en livförsäkring. Felaktiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig.

Det finns olika sätt att försäkra sig om att ens efterlevande klarar sig om man går bort såsom livförsäkring, låneskydd, efterlevandeskydd och annat sparande. Därför gäller det för dig att se över din familjs behov och räkna på vilken försäkring som är bäst och mest kostnadseffektiv för er.

Djurförsäkring 

Om ditt djur blir sjukt eller råkar ut för en olycka kan kostnaderna för veterinärbesök bli mycket höga. För ett djur som behöver opereras kan det handla om tiotusentals kronor. Har du ett djur som behöver försäkras är det viktigt att du ser över villkoren i försäkringen, då olika försäkringsbolag har olika regler när det gäller röntgenundersökningar och behandlingar såsom medicinering och rehabilitering. Bolagen skiljer sig åt också när det gäller ersättning av ”dolda fel”, det vill säga hälsoproblem som djuret hade redan när det köptes men som inte var kända då. Även självriskerna skiljer sig mellan bolagen.Inkomstförsäkring 

Blir du arbetslös och är med i a-kassan får du en ersättning som motsvarar 80 procent av din lön upp till 33 000 kronor under de första 100 dagarna och 80 respektive 70 procent av lönen upp till 27 500 kronor dag 101 till dag 200 respektive 201 till 300. Oavsett vad du tjänar kommer du alltså att få som mest 26 400 kronor i månaden. Om du känner att det skulle bli ett stort problem för dig finns det anledning att överväga en inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen kompletterar din a-kassa så att du under en period kan få ut 80 procent av hela din lön om du skulle stå utan jobb. Tjänar du under 33 000 kronor i månaden och tror att du endast kommer att vara arbetslös en kort period behöver du ingen inkomstförsäkring. Och har du en bra buffert är det kanske onödigt att ha en. Ju mer du tjänar, desto högre blir premien på din inkomstförsäkring. Ibland krävs det att du har haft försäkringen en tid, så kallad kvalifikationstid, innan du har rätt att nyttja den. Kvalifikationstiden varierar mellan 9 och 18 månader. Är du medlem i facket bör du kolla upp om det ingår en inkomstförsäkring och hur mycket den i så fall täcker. Både privat försäkring och försäkring via facket kräver oftast medlemskap i a-kassa. 


Försäkringar du kanske inte behöver

Inte sällan lockas vi att teckna försäkringar för saker vi redan har ett skydd för i vår hemförsäkring. Det kan vara exempelvis en extra reseförsäkring eller en försäkring på hemelektronik. Mitt tips är därför att du läser på om skyddet i din hemförsäkring (och skydd du har genom exempelvis konsumentköplagen) innan du tecknar onödiga försäkringar. Genom att veta vilket skydd du har kan du bedöma om du behöver en extra försäkring eller inte. Ofta behöver du den inte.

Produktförsäkringar 

När du som konsument köper en produkt i en butik har du en mängd rättigheter. Konsumentköplagen ger dig exempelvis rätt att reklamera ett fel på produkten inom tre år. Produktens garanti, ofta på ett eller två år, ger dig också ett skydd. Den gäller dock inte om säljaren kan bevisa att felet beror på att du har hanterat varan fel eller att den skadats genom en olyckshändelse. Sist men inte minst ingår det ofta ett elektronikskydd i hemförsäkringen, och har du ett allrisktillägg (eller en separat allrisk-/drulleförsäkring) är dina produkter alltid skyddade vid en ”plötslig och oförutsedd händelse”. En produktförsäkring kan skydda dig om produkten du köpt blir förstörd eller skadad genom precis en sådan oförutsedd händelse. Ofta skiljer sig dock såväl självrisk som åldersavdrag mellan en produktförsäkring och en allriskförsäkring. Läs därför noga igenom villkoren både i din hemförsäkring och i en eventuell extra produktförsäkring.

Reseförsäkring 

I alla hemförsäkringar ingår ett reseskydd. Reseskyddet gäller under 45–60 dagar beroende på vilken försäkring du har. Det gäller alltid i hela världen och för dig och dina barn under 18 år. Normalt täcker den akutsjukvård, akut tandvård, skadat eller stulet bagage, reseavbrott och förseningar, hemresa vid katastrof, strejk och ett resestartskydd, dvs ersättning om du har påbörjat din resa men på grund av en plötslig och oförutsedd händelse, till exempel en krock på vägen till flygplatsen, har missat avgången.

Om du betalar din resa med bankkort får du ofta en extra reseförsäkring (den är inte heltäckande utan ska ses som ett komplement till hemförsäkringens reseskydd). Via försäkringen kan du få ersättning för exempelvis förseningar, vårdkostnader, dödsfall och invaliditet. Ofta ingår även ett avbeställningsskydd. Eftersom olika kort har olika villkor bör du läsa på om dessa innan du bestämmer dig för vilket kort du ska betala med. Kontrollera även hur du ska betala din resa för att kortförsäkringen ska gälla och vilka personer den då omfattar.

Förbered dig inför resan: Tänk på följande 5 punkter:

 1. Ta med dig hemförsäkringens resebevis när du reser. Det visar att du är försäkrad och vart du vänder dig för vård. Du beställer resebeviset från försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring.
   
 2. Vid resa inom EU, ta med det europeiska sjukförsäkringskortet som ger dig rätt till sjukvård i andra EU/EES-länder. Du beställer det från Försäkringskassan.
   
 3. Anmäl stöld, skadegörelse eller överfall till polisen direkt på platsen. Spara en kopia av polisanmälan.
   
 4. Se till att få ett läkarintyg om du behöver uppsöka sjukvård under din resa. Spara också kvitton för exempelvis läkarbesök och mediciner.
   
 5. Kontakta SOS INTERNATIONAL om du behöver hjälp vid olycksfall eller akut sjukdom utomlands.

Ditt reseskydd gäller normalt inte vid följande:

 • Riskfyllda aktiviteter. Få försäkrings bolag ersätter skador som uppkommit på grund av riskfyllda aktiviteter, såsom extremsporter, på en resa. För att vara skyddad vid sådana aktiviteter behöver du teckna en extra försäkring.
   
 • Hyra av bil eller mc utomlands. Kör du ett svenskregistrerat fordon och råkar ut för en trafikolycka gäller den svenska trafikförsäkringen. Hyr du bil eller motor cykel utomlands ingår åtminstone en trafikförsäkring i bilhyran, med undantag för i USA (skyddet ingår dock om bilen bokas från Sverige). Läs alltid igenom hyresvillkoren noggrant och lomplettera ditt försäkringsskydd hos uthyraren om det behövs.
   
 • Graviditet. Efter vecka 28 behöver du normalt teckna en separat reseförsäkring.
   
 • Kroniska sjukdomar eller behandlade skador. En reseförsäkring täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall, inte kostnader för komplikationer av kroniska sjukdomar och redan behandlade skador.
   
 • Längre resor. Om din resa sträcker sig längre än 45 dagar (vissa försäkrings bolag täcker 60 dagar) behöver du teckna en separat försäkring. Det gäller även om du ska studera eller arbeta utomlands.

Ditt reseskydd innehåller kanske inte ett avbeställningsskydd. Möjligheten att avbeställa en resa utan stora kostnader kan du ha i en omfattande hemförsäkring eller om du har ett resetillägg i hemförsäkringen. Du kan också köpa en separat avbeställningsförsäkring, köpa till avbeställningsskydd av din researrangör eller få skyddet genom att betala resan med kort.

Bra att veta om försäkringar

Du kan få ersättning från flera försäkringar.

Kostnader du får i samband med skador, olyckor och sjukdom ersätts bara av en försäkring. Sådant som inte avser en direkt kostnad kan dock ge dig ersättning från flera försäkringar. Några exempel är medicinsk och ekonomisk invaliditet, ärr och dödsfallsbelopp från livförsäkringar, olycksfallsförsäkringar och barnförsäkringar. Glöm därför inte att anmäla en skada till alla försäkringsbolag du har.

Så tar du reda på vilka försäkringar du har. 

Många har försäkringar som de inte känner till och många tror att de har skydd som de faktiskt inte har. Tyvärr går det inte att logga in någonstans och se sina försäkringar. Du måste gå igenom dina papper och kolla upp det själv. Tänk på att du utöver de försäkringar du själv har tecknat också kan vara försäkrad via ditt arbete, ditt fackförbund eller din skola.

Då ska du se över ditt försäkringsskydd. 

Du bör se över ditt försäkringsskydd varje gång det sker någon förändring i ditt liv: du gifter dig, får barn, skiljer dig, flyttar, blir sambo, byter jobb, riskerar att bli arbetslös, tar ett lån, köper en bil eller pensionerar dig. Se varje gång till att du inte betalar för en försäkring som du inte längre behöver eller saknar en försäkring för något du behöver ha ett skydd för. Ofta gäller din försäkring ett år i taget, vilket gör att villkoren kan ändras och försäkringspremien stiga varje år. 

 • Börja med att se över ditt behov av skydd. Vad vill du att din försäkring ska skydda dig emot? 
   
 • Se sedan över vilket pris varje försäkring har. Du bör titta både på försäkringens premie och på vilken självrisk den har. Priset på likvärdiga försäkringar skiljer sig mellan bolagen och beror bland annat på att försäkringsbolagen har olika skadestatistik och fokuserar på olika kundgrupper eller regioner. Det går aldrig att säga att ett bolag alltid är billigare än ett annat och det pris du får betala beror helt på vem du är, var du bor och vad du ska försäkra.
   
 • Du kan också jämföra vilken ersättning du får vid olika händelser från de olika försäkringsbolagen. Kanske tycker du till exempel att det är värt en högre premie att få assistans direkt om du får punktering eller om båten stannar mitt i semestern?
   
 • Om du byter försäkringsbolag, säg aldrig upp din gamla försäkring innan den nya kickar igång. Du vill inte ha perioder när du är oförsäkrad. Glöm inte heller att säga upp din gamla försäkring när den nya börjar gälla.

Checklista försäkringar

 1. Gå igenom vilka försäkringar du har. Glöm inte eventuella försäkringar du har via ditt jobb eller facket.
   
 2. Fundera på om du har det skydd du behöver. Är du dubbelförsäkrad? Saknar du något skydd?
   
 3. När du vet vilket skydd du behöver, se till att du inte betalar onödigt mycket för det. Jämför priser mellan försäkringsbolagen så att du får bäst skydd till lägst pris.
   
 4. Skriv ner när dina försäkringar förfaller (villkor och pris ändras en gång om året) så att du i god tid kan se till att du har rätt skydd till rätt pris även nästa år.
   
 5. Fira! Belöna dig själv så snart du vet att du har rätt skydd till rätt pris.

 

Vill du jämföra dina försäkringar och spara pengar kan du göra det här >>

Mer information om ekonomiskolan hittar du här: Compricers ekonomiskola. 

Mer information runt de olika stegen i ekonomiskolan hittar du också i boken: "Fixa din privatekonomi: smarta lifehacks för mer pengar och ett rikare liv" som du hittar här: Bokus. Finns även som ljudbok.

Läs vidare


Nästa artikel

Föregående artikel
Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.
Nyheter för din plånbok
Ska man alltid amortera allt man kan?
Ska man alltid amortera allt man kan?
2 miljoner i extra pension om du slutar spela
2 miljoner i extra pension om du slutar spela
Bankerna har sänkt den rörliga genomsnittsräntan med 0,23 procentenheter
Bankerna har sänkt den rörliga genomsnittsräntan med 0,23 procentenheter

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Jämförs just nu
El
Månadspris, bor i lägenhet, 3000 kWh/år
 • Högst årskostnad 3 132 kr
 • Lägst årskostnad 1 208 kr
 • Att spara 1 924 kr

Jämför el