Konsumentköplagen – Här är dina rättigheter

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
5 minuters läsning
Konsumentköplagen – Här är dina rättigheter

Konsumentköplagen är en tvingande lag som skyddar dig som konsument när du köper varor från ett företag. Läs mer om konsumentköplagen och dina rättigheter här.

Har du köpt en vara av ett företag så omfattas du automatiskt av konsumentköplagen. Lagen är tvingande och reglerar bland annat garanti och ångerrätt. Här kan du läsa mer om vad konsumentköplagen innebär och vilka rättigheter du har.
 

Vad är konsumentköplagen?


Konsumentköplagen (2022:260) är en tvingande lag till konsumentens fördel och gäller när du köper lösa saker av en näringsidkare. Att lagen är tvingande innebär att en regel bara kan avtalas bort om det innebär en fördel för dig som konsument.

Exempel på lösa saker är varor som exempelvis livsmedel, kläder. möbler, djur och bilar medan digitalt innehåll kan vara appar, operativsystem och streamingtjänster. Lagen gäller för såväl nya som begagnade varor samt varor som har nedsatt pris.

Sådant som regleras i konsumentköplagen är bland annat reklamationer, leveranser, avbeställningar och ångerrätt samt företagens och konsumenternas ansvar.

Vill du veta vad som gäller när du köpt en tjänst är det konsumenttjänstlagen som gäller.
 

Konsumentköplagen i korthet


Tre års reklamationsrätt


När du köper en vara av ett företag har du alltid tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Du har med andra ord tre år på dig att klaga på varan om det skulle visa sig vara något fel på den. Vill du klaga är det företaget som du köpte varan av som du ska vända dig till.
 

Ursprungliga fel är företagets ansvar


Har du köpt en vara som det är fel på redan när du får den kallas detta för ursprungligt fel och enligt konsumentköplagen är det då företaget som har ansvaret. Även om felet inte visar sig direkt kan det vara ett ursprungligt fel som går under företagets ansvar.

Har du fått information som varit felaktig i samband med köpet eller att varan har avvikit från det du och företaget har kommit överens om kan även detta räknas som ett ursprungligt fel.

Om felet visar sig inom två år från det att du köpt varan räknas det automatiskt som ett ursprungligt fel och är företagets ansvar. Visar sig felet efter två år eller mer måste du bevisa att det är ett ursprungligt fel.
 

Ny vara eller reparation


Upptäcker du ett fel på varan du köpt har du enligt konsumentköplagen rätt att få varan ersatt med en ny eller att den lagas. Om kostnaden att ge dig en ny vara blir alltför hög har företaget rätt att istället erbjuda reparation.
 

Fel vid användning är ditt ansvar


Råkar du orsaka ett fel på varan när du använder den, exempelvis att du är oförsiktig eller använder varan på ett felaktigt sätt, är det du som konsument som är ansvarig för felet. Därmed har du ingen rätt att anmäla felet till företaget.
 

Rättigheter vid sen eller utebliven leverans


Om en leverans blir försenad har du i första hand rätt att kräva att varan ska levereras direkt. Du har även rätt till att hålla inne med betalning tills varan är levererad. Skulle du få omkostnader i samband med att din vara blir försenad kan du i vissa fall även få ersättning för detta. Det kan exempelvis vara ersättning för resa till företaget som sålt varan.
 

Konsumentköplagen och ångerrätt


Konsumentköplagen reglerar inte ångerrätt vid köp av varor i butik utan detta är frivilligt för företag att erbjuda. Vid distansköp har du dock som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt.
 

Konsumentköplagen och garanti


Som konsument har du alltid tre år på dig att reklamera en vara om det visar sig vara ett ursprungligt fel. Garanti är frivilligt för företag att erbjuda och innebär att företaget tar ansvar för att varan behåller kvaliteten under en viss tid.
 

Konsumentköplagen är tvingande


Konsumentköplagen är en tvingande lag vilket innebär att företag inte har rätt att ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Även om företaget har skrivit in sämre villkor i köpekontraktet är det konsumentköplagen som gäller. Företaget får dock ge dig bättre villkor än vad lagen kräver.
 

Om du hamnat i tvist med en näringsidkare


Allmänna Reklamationsnämnden - ARN


Hamnar du i en tvist med ett företag och de inte går med på dina krav kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Nämnden tittar på ditt ärende och ger sedan en rekommendation på hur tvisten ska lösas, vilket de flesta företag följer. Att pröva ditt ärende hos ARN är kostnadsfritt.

Skulle företaget inte följa ARNs rekommendationer är nästa steg att vända sig till en svensk domstol.


Domstol


En tvist som avgörs i en svensk domstol är tvingande det vill säga beslutet måste följas. Att vända sig till en domstol kostar pengar och den som förlorar kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader. I de flesta hemförsäkringar finns ett rättsskydd för att kunna stötta vid domstolstvister.
 

Om företaget är skyldig dig pengar


Skulle tvisten handla om att företaget är skyldig dig pengar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ansökan kostar 300 kronor. Skulle företaget bestrida betalningsföreläggandet anses ärendet avslutat och nästa steg är i sådana fall att ansöka om en tvistelösning i domstol.

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Krönika – Varför försvann det privata pensionssparandet?

1 minuts läsning

En bra idé blev sämre med tiden ​I takt med att jobbskatteavdragen infördes så blev det en gradvis skillnad i skatt mellan lön och pension. Avdragsrätten blev mindre värd för låg- och medelinkomsttagare. Det blev en svår gissningslek att...

Föregående artikel
Konsumenttjänstlagen – Här är dina rättigheter
4 minuters läsning