Konsumenttjänstlagen – Här är dina rättigheter

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
4 minuters läsning
Konsumenttjänstlagen – Här är dina rättigheter

Konsumenttjänstlagen är en lag som skyddar dig som konsument när du köper tjänster från ett företag. Läs mer om konsumenttjänstlagen och dina rättigheter här.

Vad är konsumenttjänstlagen?


Konsumenttjänstlagen (1985:716) är en tvingande lag som finns till för att skydda dig som konsument vid köp av tjänster från företag. Här går vi igenom vad lagen innebär och vilka rättigheter du har.

Vill du veta vad som gäller när du köpt en vara är det konsumentköplagen som gäller.
 

När gäller konsumenttjänstlagen?


Konsumenttjänstlagen gäller när du som privatperson köper en tjänst av ett företag, som exempelvis en renovering i din bostad, reparation av elektronik eller magasinering av saker. Lagen gäller inte för tjänster som utförs på personer eller djur såsom frisörbesök, veterinärbesök eller transportuppdrag som flyttjänster.
 

Konsumenttjänstlagen i korthet


Reklamationsrätt i tre eller tio år


Du har alltid rätt att klaga på en tjänst om du upptäcker ett fel men du behöver göra det inom en skälig tid. Vid köp av tjänster räknas alltid två månader som skälig tid men du kan reklamera fel som upptäcks inom tre år. Gäller köpet arbete på mark, byggnader och andra fasta saker kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år.
 

Företagets ansvar


Enligt konsumenttjänstlagen har företaget som säljer tjänsten till dig flera skyldigheter. Företaget ska se till att tjänsten utförs fackmannamässigt enligt rådande krav och att den som utför tjänsten har rätt kompetens och utbildning. Företaget måste också se till ditt bästa och är skyldiga att avråda dig från att köpa tjänsten om de inte ser att den kommer ge dig någon nytta.
 

Dina rättigheter vid fel eller försening


Om det blir något fel med tjänsten du har köpt har du i första hand rätt att kräva att felet blir åtgärdat. Om inte detta är möjligt eller att företaget inte gör det inom en rimlig tid kan du istället kräva prisavdrag på så mycket som det kommer kosta för dig att få felet åtgärdat.

Du har rätt att hålla inne med betalning om arbetet med tjänsten inte påbörjas eller avslutas enligt tidsplanen ni kommit överens om. Du kan även kräva ersättning om förseningen innebär att du får extra kostnader.
 

Pris för tjänsten


Om du och företaget som du köper tjänsten av inte har kommit överens om ett pris innan tjänsten utförs ska du betala ett skäligt pris, alltså vad tjänsten normalt brukar kosta.

Har du fått ett ungefärligt pris får det slutgiltiga priset inte bli mer än 15 procent högre. Du har alltid rätt att få en specificerad faktura där det framgår vad för arbete som har gjorts och i vilken omfattning. Om du inte har fått ett pris innan arbetet påbörjats ska det framgå tydligt hur priset du ska betala har räknats fram.
 

Konsumenttjänstlagen är tvingande


Konsumenttjänstagen är en tvingande lag till konsumentens fördel. Att lagen är tvingande innebär att en regel bara kan avtalas bort om det innebär en fördel för dig som konsument.
 

Om du hamnat i tvist med en näringsidkare


Allmänna Reklamationsnämnden - ARN


Hamnar du i en tvist med ett företag och de inte går med på dina krav kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Nämnden tittar på ditt ärende och ger sedan en rekommendation på hur tvisten ska lösas, vilket de flesta företag följer. Att pröva ditt ärende hos ARN är kostnadsfritt.

Skulle företaget inte följa ARNs rekommendationer är nästa steg att vända sig till en svensk domstol.
 

Domstol


En tvist som avgörs i en svensk domstol är tvingande det vill säga beslutet måste följas. Att vända sig till en domstol kostar pengar och den som förlorar kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader. I de flesta hemförsäkringar finns ett rättsskydd för att kunna stötta vid domstolstvister.
 

Om företaget är skyldig dig pengar


Skulle tvisten handla om att företaget är skyldig dig pengar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ansökan kostar 300 kronor. Skulle företaget bestrida betalningsföreläggandet anses ärendet avslutat och nästa steg är i sådana fall att ansöka om en tvistelösning i domstol.

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Konsumentköplagen – Här är dina rättigheter

5 minuters läsning

Har du köpt en vara av ett företag så omfattas du automatiskt av konsumentköplagen. Lagen är tvingande och reglerar bland annat garanti och ångerrätt. Här kan du läsa mer om vad konsumentköplagen innebär och vilka rättigheter du har. ...

Föregående artikel
Vägassistans – Så fungerar det
3 minuters läsning