Faktum är att flera banker, både storbanker och nischbanker, har sänkt rörliga boräntan lika mycket eller mer än vad Riksbanken har sänkt reporäntan sedan i december. Det är också bra att känna till att det inte finns något direkt samband mellan reporäntan och boräntorna.

För att kunna ge bolån till sina kunder lånar bankerna framförallt upp pengar på den interna marknaden mellan banker till det som kallas marknadsränta. Den påverkar boräntorna mest. Marknadsräntan följer inte heller reporäntan per automatik. I och med finanskrisen har skillnaden mellan dem ökat på grund av den högre risken som bankerna ser i utlåningen till varandra.

Svenska bolånekunder får inte betala mer på grund av bankernas lån i Baltikum. Det råder så hård konkurrens på den svenska marknaden att alla banker som vill vara med för att få nya kunder och behålla sina gamla måste ha attraktiva räntor. Oavsett i vilka länder svenska banker finns kan de inte låta utvecklingen på de marknaderna påverka de svenska bolåneräntorna om de vill vara med och konkurrera om kunderna i Sverige.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank